Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1321834
Ikona - strzałka prawaInformacje7230
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe69798
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8672
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11083
Ikona - strzałka prawaWydziały34549
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe151420
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20787
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO813
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2364
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia305337
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7891
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze381736
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne22199
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro51576
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro32972
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4983
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1036377
Ikona - strzałka prawaKontrole30286
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11494
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5771
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2012
Ikona - strzałka prawaRejestry9750
Ikona - strzałka prawaPetycje3097
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach977
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?58051
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania73254
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów80101
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8308
Ikona - strzałka prawatransport14911
Ikona - strzałka prawaleśnictwo31614
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4932
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7738
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16405
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6473
Ikona - strzałka prawageologia5898
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura68622
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia11875
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków135383
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5948
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18887
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5476
Ikona - strzałka prawaEdukacja4607
Ikona - strzałka prawaSport2295
Ikona - strzałka prawaKultura1882
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4225
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2543
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5144
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe25944
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5687
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3283
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3098
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1862
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego91
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski38204
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu23421
Ikona - strzałka prawaKompetencje7590
Ikona - strzałka prawaKomisje10534
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu20059
Ikona - strzałka prawaKompetencje5430
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13510
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu116014
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu102018
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7601
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady99350
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu116146
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19508
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14468
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10902
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13029
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych9687
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2699
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42206
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22073
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25154
Ikona - strzałka prawaI LO11830
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210374
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310694
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna17899
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty32772
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16303
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15033
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18008
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych63210
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14538
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15204
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna37095
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15310
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15784
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany33116
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2628
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2515
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3261
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2761
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu52542
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16512
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9687
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14962
Ikona - strzałka prawaArchiwum29179
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8814
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8665
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9418

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)