Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1277738
Ikona - strzałka prawaInformacje6970
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe67543
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8415
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10691
Ikona - strzałka prawaWydziały32940
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe146185
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20396
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO542
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2117
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia284892
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7230
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze367977
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne19555
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro40880
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro29096
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4429
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1007704
Ikona - strzałka prawaKontrole28879
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11274
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5647
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1813
Ikona - strzałka prawaRejestry9303
Ikona - strzałka prawaPetycje2882
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach835
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?56329
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania69626
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów75469
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7941
Ikona - strzałka prawatransport14349
Ikona - strzałka prawaleśnictwo30493
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4725
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7367
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15904
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6129
Ikona - strzałka prawageologia5663
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura65757
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia10852
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków131344
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5306
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18409
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5096
Ikona - strzałka prawaEdukacja4318
Ikona - strzałka prawaSport2053
Ikona - strzałka prawaKultura1742
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3998
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2366
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4726
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe22847
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5440
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3094
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2886
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1613
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski37316
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22877
Ikona - strzałka prawaKompetencje7436
Ikona - strzałka prawaKomisje10319
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19625
Ikona - strzałka prawaKompetencje5311
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13111
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu111014
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu97598
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7289
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady94577
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu112152
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19214
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14224
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10594
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12846
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych8769
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2395
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital41417
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy21367
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24774
Ikona - strzałka prawaI LO11662
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29931
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310419
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna17107
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty31553
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16067
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14697
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17458
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych60639
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13834
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14942
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna36234
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14856
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15394
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany32143
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2470
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2336
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3039
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2546
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu50714
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16321
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9498
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14553
Ikona - strzałka prawaArchiwum28513
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8662
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8505
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9270

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 13:09:36, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)