Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1364525
Ikona - strzałka prawaInformacje7414
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe72427
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8949
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11691
Ikona - strzałka prawaWydziały36175
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe158607
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21159
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1172
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2592
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia329948
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne8756
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze395834
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne25077
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro60788
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro37524
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych5682
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1072609
Ikona - strzałka prawaKontrole31836
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11754
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5916
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2149
Ikona - strzałka prawaRejestry10096
Ikona - strzałka prawaPetycje3327
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1111
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?59394
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania75673
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów83298
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8586
Ikona - strzałka prawatransport15346
Ikona - strzałka prawaleśnictwo32378
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5094
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8068
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16749
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6703
Ikona - strzałka prawageologia6109
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura71254
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia12723
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków138930
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska6383
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19308
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5803
Ikona - strzałka prawaEdukacja4829
Ikona - strzałka prawaSport2477
Ikona - strzałka prawaKultura2004
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4405
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2672
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5780
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe27784
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5868
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3428
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3391
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2173
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego217
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski39574
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu24697
Ikona - strzałka prawaKompetencje7751
Ikona - strzałka prawaKomisje10927
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję4
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21018
Ikona - strzałka prawaKompetencje5592
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13877
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu122514
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu106979
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7882
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu105060
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu120184
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19736
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14663
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11220
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13209
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych10632
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski7
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3095
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42721
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22543
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25440
Ikona - strzałka prawaI LO11982
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210603
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310922
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna18462
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty33721
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16502
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15313
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18436
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych65130
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14894
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15441
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna37841
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15659
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16134
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany34138
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2764
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2671
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3424
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2967
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu54352
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16690
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9905
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15304
Ikona - strzałka prawaArchiwum29853
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8960
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8815
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9547

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)