Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1170745
Ikona - strzałka prawaInformacje6328
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe62051
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7864
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9713
Ikona - strzałka prawaWydziały28804
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe130343
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19295
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1448
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia233641
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5551
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze326462
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10622
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro19991
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro13309
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych2575
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne924613
Ikona - strzałka prawaKontrole24874
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10596
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5269
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1424
Ikona - strzałka prawaRejestry8235
Ikona - strzałka prawaPetycje2213
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach458
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?51340
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania61603
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów65116
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6905
Ikona - strzałka prawatransport13079
Ikona - strzałka prawaleśnictwo28309
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4201
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6550
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14994
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5303
Ikona - strzałka prawageologia5052
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura58490
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8866
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków122261
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3916
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17248
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4301
Ikona - strzałka prawaEdukacja3576
Ikona - strzałka prawaSport1617
Ikona - strzałka prawaKultura1405
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3323
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1957
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3400
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe20974
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4783
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2593
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2306
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych782
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski35085
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21616
Ikona - strzałka prawaKompetencje7099
Ikona - strzałka prawaKomisje9858
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18472
Ikona - strzałka prawaKompetencje5047
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12199
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu98850
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu88482
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6549
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady82268
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu101409
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18477
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13538
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9830
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12182
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6950
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1601
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40131
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20132
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23994
Ikona - strzałka prawaI LO11204
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29274
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39995
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15961
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty28411
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15436
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14080
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16259
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8495
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych55628
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12842
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14281
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna34262
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13975
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14578
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany29493
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2044
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1927
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2533
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2095
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu47042
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15844
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9022
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13644
Ikona - strzałka prawaArchiwum26798
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8236
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8054
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8809

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 10:41:43, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)