Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1200947
Ikona - strzałka prawaInformacje6484
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe63335
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8022
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9915
Ikona - strzałka prawaWydziały29851
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe133760
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19568
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1607
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia247032
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5900
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze337485
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne12903
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro24556
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro17704
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych3120
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne952429
Ikona - strzałka prawaKontrole26106
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10760
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5382
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1532
Ikona - strzałka prawaRejestry8544
Ikona - strzałka prawaPetycje2421
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach573
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?52515
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania63147
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów67664
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7231
Ikona - strzałka prawatransport13463
Ikona - strzałka prawaleśnictwo28917
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4325
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6823
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15280
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5539
Ikona - strzałka prawageologia5252
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura60390
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia9332
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków124612
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska4365
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17654
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4602
Ikona - strzałka prawaEdukacja3762
Ikona - strzałka prawaSport1750
Ikona - strzałka prawaKultura1537
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3558
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2074
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3833
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe21470
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4980
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2734
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2454
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych991
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski35636
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21966
Ikona - strzałka prawaKompetencje7213
Ikona - strzałka prawaKomisje10039
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18766
Ikona - strzałka prawaKompetencje5139
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12452
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu102144
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu90962
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6748
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady85781
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu104224
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18664
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13701
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10029
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12450
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych7466
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1825
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40432
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20442
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24190
Ikona - strzałka prawaI LO11354
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29434
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310108
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16291
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty29126
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15606
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14231
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16595
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8635
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych56639
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13104
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14475
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna34729
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14217
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14773
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany30095
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2174
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2026
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2680
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2213
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu48153
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15984
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9125
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13879
Ikona - strzałka prawaArchiwum27189
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8351
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8190
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8917

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-21 20:53:15, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)