Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1241820
Ikona - strzałka prawaInformacje6783
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe65524
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8231
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10223
Ikona - strzałka prawaWydziały31489
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe139182
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20082
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1920
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia268829
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6687
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze355742
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne17176
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro32637
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro25841
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych3991
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne984098
Ikona - strzałka prawaKontrole27728
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11079
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5545
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1696
Ikona - strzałka prawaRejestry8981
Ikona - strzałka prawaPetycje2695
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach739
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?54672
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania66442
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów71289
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7618
Ikona - strzałka prawatransport14022
Ikona - strzałka prawaleśnictwo29842
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4562
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7140
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15652
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5863
Ikona - strzałka prawageologia5481
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura63035
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia10116
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków128100
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska4892
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18101
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4901
Ikona - strzałka prawaEdukacja3991
Ikona - strzałka prawaSport1926
Ikona - strzałka prawaKultura1663
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3834
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2271
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4353
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe22271
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5269
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2957
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2697
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1372
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski36516
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22480
Ikona - strzałka prawaKompetencje7331
Ikona - strzałka prawaKomisje10189
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19223
Ikona - strzałka prawaKompetencje5244
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12821
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu106968
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu94286
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7076
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady90498
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu108441
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18999
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14029
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10366
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12687
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych8207
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2148
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40941
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20913
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24503
Ikona - strzałka prawaI LO11525
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29682
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310283
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16702
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty30183
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15895
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14466
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17116
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8865
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych59046
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13507
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14735
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna35529
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14599
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15107
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany31216
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2347
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2189
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2858
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2404
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu49569
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16182
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9342
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14246
Ikona - strzałka prawaArchiwum27892
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8521
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8370
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9140

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-23 10:19:38, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)