Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1252702
Ikona - strzałka prawaInformacje6842
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe66243
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8288
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10501
Ikona - strzałka prawaWydziały31999
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe141718
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20190
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1969
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia274036
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6857
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze359711
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne18007
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro35717
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro27087
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4123
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne991286
Ikona - strzałka prawaKontrole28073
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11150
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5582
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1731
Ikona - strzałka prawaRejestry9065
Ikona - strzałka prawaPetycje2751
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach765
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?55176
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania67292
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów72669
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7682
Ikona - strzałka prawatransport14101
Ikona - strzałka prawaleśnictwo30084
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4606
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7210
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15717
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5925
Ikona - strzałka prawageologia5523
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura63884
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia10338
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków129043
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska4985
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18180
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4937
Ikona - strzałka prawaEdukacja4031
Ikona - strzałka prawaSport1957
Ikona - strzałka prawaKultura1684
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3876
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2291
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4481
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe22446
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5314
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2992
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2748
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1459
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski36822
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22639
Ikona - strzałka prawaKompetencje7363
Ikona - strzałka prawaKomisje10225
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19388
Ikona - strzałka prawaKompetencje5260
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12877
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu108333
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu95371
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7131
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady91671
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu109722
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19056
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14081
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10455
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12747
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych8389
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2208
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital41074
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy21048
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24584
Ikona - strzałka prawaI LO11569
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29754
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310309
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16788
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty30967
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15937
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14527
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17225
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8910
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych59494
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13585
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14790
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna35771
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14672
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15183
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany31436
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2381
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2215
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2902
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2435
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu49943
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16234
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9389
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14347
Ikona - strzałka prawaArchiwum28134
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8554
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8417
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9180

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-21 14:17:07, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)