Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1635950
Ikona - strzałka prawaInformacje7900
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe77871
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9598
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12686
Ikona - strzałka prawaWydziały40461
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe177872
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22048
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO4490
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3278
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia410276
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne10429
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze428911
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne34884
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro94579
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro56199
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych8302
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1173050
Ikona - strzałka prawaKontrole36182
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12424
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6311
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2747
Ikona - strzałka prawaRejestry11201
Ikona - strzałka prawaPetycje4004
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1470
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?63822
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania83439
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów93361
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9466
Ikona - strzałka prawatransport16637
Ikona - strzałka prawaleśnictwo34958
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5668
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami9028
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17759
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7851
Ikona - strzałka prawageologia6712
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura78931
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia15488
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków152327
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8022
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami20641
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6706
Ikona - strzałka prawaEdukacja5741
Ikona - strzałka prawaSport2869
Ikona - strzałka prawaKultura2415
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4958
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3038
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6924
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa214
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe30480
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6314
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3841
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych4121
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2887
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego591
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski41654
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu26562
Ikona - strzałka prawaKompetencje8018
Ikona - strzałka prawaKomisje11729
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu22372
Ikona - strzałka prawaKompetencje5832
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14817
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu138909
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu118957
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8636
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu119471
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania3378
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu131238
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20360
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15238
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12167
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13747
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych12853
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3785
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu266
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital43995
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23670
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26212
Ikona - strzałka prawaI LO12436
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211412
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311589
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19787
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty36483
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17131
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16155
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie19971
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych71212
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15967
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16061
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna39888
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16625
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16860
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany36662
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3101
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3032
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3956
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3388
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe173
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu60186
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17145
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10340
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16380
Ikona - strzałka prawaArchiwum32450
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9306
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9606
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9916

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 10:54:23, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)