Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1307705
Ikona - strzałka prawaInformacje7099
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe69152
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8564
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10974
Ikona - strzałka prawaWydziały34047
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe149567
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20642
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO726
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2268
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia298079
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7664
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze376602
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne21411
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro47746
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro32011
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4775
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1025640
Ikona - strzałka prawaKontrole29839
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11421
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5731
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1928
Ikona - strzałka prawaRejestry9570
Ikona - strzałka prawaPetycje3025
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach934
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?57517
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania72165
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów78696
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8203
Ikona - strzałka prawatransport14687
Ikona - strzałka prawaleśnictwo31114
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4853
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7588
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16239
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6355
Ikona - strzałka prawageologia5811
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura67748
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia11517
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków133995
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5741
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18718
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5338
Ikona - strzałka prawaEdukacja4517
Ikona - strzałka prawaSport2216
Ikona - strzałka prawaKultura1831
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4163
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2491
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5012
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe23955
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5577
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3220
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3035
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1772
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego52
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski37934
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu23183
Ikona - strzałka prawaKompetencje7544
Ikona - strzałka prawaKomisje10454
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19895
Ikona - strzałka prawaKompetencje5389
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13416
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu114236
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu100600
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7491
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady97667
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu114837
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19400
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14371
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10800
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12971
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych9398
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2610
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42014
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy21883
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25015
Ikona - strzałka prawaI LO11785
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210259
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310611
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna17571
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty32426
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16239
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14933
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17839
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych62407
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14367
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15130
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna36816
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15171
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15671
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany32817
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2563
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2449
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3171
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2681
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu51874
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16448
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9617
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14836
Ikona - strzałka prawaArchiwum28896
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8761
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8613
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9366

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 14:15:07, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)