Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2401945
Ikona - strzałka prawaInformacje9723
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe89933
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11334
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14985
Ikona - strzałka prawaWydziały51559
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności282
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe210015
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24150
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6422
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4936
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia699697
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne15704
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze503930
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne61351
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro207776
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro121582
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych15761
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1443803
Ikona - strzałka prawaKontrole50863
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14290
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8172
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4323
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska3904
Ikona - strzałka prawaRejestry14406
Ikona - strzałka prawaPetycje8311
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2777
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?78515
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania102824
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów131543
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12659
Ikona - strzałka prawatransport21065
Ikona - strzałka prawaleśnictwo43135
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7829
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami12011
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo21202
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10784
Ikona - strzałka prawageologia8602
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura104261
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia25331
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków177366
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska12918
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami25235
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości10251
Ikona - strzałka prawaEdukacja8068
Ikona - strzałka prawaSport4408
Ikona - strzałka prawaKultura3625
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7006
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4313
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna11508
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1602
Ikona - strzałka prawaPoradniki1192
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe37711
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7827
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5258
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6504
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4950
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1737
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności660
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45145
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu30277
Ikona - strzałka prawaKompetencje8817
Ikona - strzałka prawaKomisje13829
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25598
Ikona - strzałka prawaKompetencje6703
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17037
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu182879
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu146681
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10561
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu158687
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania10520
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu155598
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22625
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17060
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15183
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15621
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych19029
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5476
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2570
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46664
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26088
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28040
Ikona - strzałka prawaI LO13711
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213290
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313342
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna23100
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty43342
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18688
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18186
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23425
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych87828
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne18374
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18108
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna44811
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny21047
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18690
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany43522
Ikona - strzałka prawaKomunikaty150
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4330
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4373
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5616
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4845
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1529
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu78982
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18485
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11739
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19268
Ikona - strzałka prawaArchiwum37653
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10577
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10776
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11013

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 14:49:37, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)