Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1093848
Ikona - strzałka prawaInformacje5906
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe57978
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7532
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9254
Ikona - strzałka prawaWydziały25500
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe122485
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP18574
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego973
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia204448
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4642
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze310084
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne5096
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro7124
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro6577
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych1472
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne867068
Ikona - strzałka prawaKontrole22174
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10143
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5031
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1161
Ikona - strzałka prawaRejestr7463
Ikona - strzałka prawaPetycje1785
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach233
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?47892
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania56565
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów58844
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6104
Ikona - strzałka prawatransport12255
Ikona - strzałka prawaleśnictwo26825
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody3798
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami5950
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14317
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych4748
Ikona - strzałka prawageologia4595
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura54062
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia7750
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków115671
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska2948
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami16427
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości3747
Ikona - strzałka prawaEdukacja3118
Ikona - strzałka prawaSport1248
Ikona - strzałka prawaKultura1057
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie2697
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1679
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna2538
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe19927
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4385
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2269
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1876
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych186
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski33739
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu20782
Ikona - strzałka prawaKompetencje6887
Ikona - strzałka prawaKomisje9504
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu17741
Ikona - strzałka prawaKompetencje4862
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11440
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu90986
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu81796
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6005
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady74852
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu95151
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju17921
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13136
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9274
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu11828
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6003
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1052
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital39222
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19513
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23362
Ikona - strzałka prawaI LO10875
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 28684
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39745
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15172
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty26786
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15041
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13581
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie15135
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8071
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych52330
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12037
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja13800
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna33169
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13343
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14145
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany27797
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1792
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1728
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2205
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)1835
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu44396
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15493
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8729
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12951
Ikona - strzałka prawaArchiwum25460
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7942
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7736
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8546

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 10:01:04, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)