Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1070717
Ikona - strzałka prawaInformacje5753
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe56692
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7421
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9103
Ikona - strzałka prawaWydziały24373
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe119356
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP18298
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego795
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia194557
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4345
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze304376
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne3069
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro3409
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro4246
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych1017
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne845869
Ikona - strzałka prawaKontrole21427
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10003
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie4947
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1082
Ikona - strzałka prawaRejestr7260
Ikona - strzałka prawaPetycje1658
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach165
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?46623
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania54512
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów56645
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów5837
Ikona - strzałka prawatransport11966
Ikona - strzałka prawaleśnictwo26287
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody3654
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami5678
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14087
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych4557
Ikona - strzałka prawageologia4391
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura52211
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia7351
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków113032
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska2584
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami16122
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości3507
Ikona - strzałka prawaEdukacja2958
Ikona - strzałka prawaSport1151
Ikona - strzałka prawaKultura962
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie2546
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1573
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna2281
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe19521
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4284
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2186
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1747
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych62
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski33334
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu20506
Ikona - strzałka prawaKompetencje6802
Ikona - strzałka prawaKomisje9383
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu17490
Ikona - strzałka prawaKompetencje4791
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11263
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu88158
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu79171
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego5847
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady72224
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu92854
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju17715
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego12998
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9094
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu11700
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych5737
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ912
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital38963
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19318
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23104
Ikona - strzałka prawaI LO10742
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 28528
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39659
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna14867
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty26215
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna14900
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13406
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie14522
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego7910
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych51048
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne11690
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja13657
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna32830
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13129
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14010
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany27325
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1714
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1645
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2087
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)1734
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu43619
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15340
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8593
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12695
Ikona - strzałka prawaArchiwum24965
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7812
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7620
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8441

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-28 10:38:03, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)