Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1215702
Ikona - strzałka prawaInformacje6589
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe63973
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8085
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10008
Ikona - strzałka prawaWydziały30355
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe135470
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19755
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1723
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia254861
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6188
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze344683
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne14030
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro26777
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro19138
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych3464
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne964066
Ikona - strzałka prawaKontrole26642
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10875
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5441
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1589
Ikona - strzałka prawaRejestry8676
Ikona - strzałka prawaPetycje2514
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach639
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?53166
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania63986
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów68756
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7371
Ikona - strzałka prawatransport13721
Ikona - strzałka prawaleśnictwo29268
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4384
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6927
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15377
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5639
Ikona - strzałka prawageologia5330
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura61261
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia9548
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków125687
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska4552
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17823
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4708
Ikona - strzałka prawaEdukacja3832
Ikona - strzałka prawaSport1811
Ikona - strzałka prawaKultura1572
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3661
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2131
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3997
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe21819
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5073
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2798
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2523
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1096
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski35953
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22129
Ikona - strzałka prawaKompetencje7251
Ikona - strzałka prawaKomisje10094
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18914
Ikona - strzałka prawaKompetencje5178
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12582
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu104050
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu92193
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6872
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady87613
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu105821
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18760
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13806
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10183
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12536
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych7748
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1942
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40592
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20608
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24298
Ikona - strzałka prawaI LO11411
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29503
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310174
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16435
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty29562
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15711
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14320
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16806
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8730
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych57373
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13248
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14567
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna34986
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14325
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14889
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany30471
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2238
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2076
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2733
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2279
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu48655
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16062
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9201
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13997
Ikona - strzałka prawaArchiwum27433
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8410
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8251
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8993

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:44:05, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)