Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1493076
Ikona - strzałka prawaInformacje7709
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe76138
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9348
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12323
Ikona - strzałka prawaWydziały38934
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe170262
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21758
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1608
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3068
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia375781
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9834
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze416312
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne32304
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro81300
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro50704
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych7595
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1131761
Ikona - strzałka prawaKontrole34440
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12240
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6167
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2561
Ikona - strzałka prawaRejestry10730
Ikona - strzałka prawaPetycje3660
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1299
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?62355
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania80716
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów89558
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9108
Ikona - strzałka prawatransport16115
Ikona - strzałka prawaleśnictwo33995
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5455
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8632
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17297
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7435
Ikona - strzałka prawageologia6465
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura75972
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia14153
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków147119
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska7394
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami20068
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6323
Ikona - strzałka prawaEdukacja5326
Ikona - strzałka prawaSport2698
Ikona - strzałka prawaKultura2243
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4729
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2871
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6524
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa115
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe29393
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6135
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3687
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3817
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2644
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego441
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski41013
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu25989
Ikona - strzałka prawaKompetencje7911
Ikona - strzałka prawaKomisje11450
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21888
Ikona - strzałka prawaKompetencje5721
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14453
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu132279
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu114693
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8323
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu114079
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania2591
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu127237
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20108
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15020
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11826
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13524
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych12031
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3553
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu106
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital43561
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23249
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25927
Ikona - strzałka prawaI LO12250
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211082
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311321
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19324
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty35397
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16905
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15776
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie19398
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych69513
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15600
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15815
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna39124
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16276
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16606
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany35897
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2963
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2881
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3745
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3208
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe74
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu58265
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16989
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10179
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15946
Ikona - strzałka prawaArchiwum31626
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9180
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9483
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9759

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 16:57:50, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)