Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1276716
Ikona - strzałka prawaInformacje6967
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe67459
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8403
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10679
Ikona - strzałka prawaWydziały32861
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe146006
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20389
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO531
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2108
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia284520
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7215
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze367734
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne19469
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro40625
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro29010
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4411
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1007302
Ikona - strzałka prawaKontrole28848
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11271
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5645
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1808
Ikona - strzałka prawaRejestry9276
Ikona - strzałka prawaPetycje2875
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach829
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?56257
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania69531
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów75370
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7938
Ikona - strzałka prawatransport14339
Ikona - strzałka prawaleśnictwo30476
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4723
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7363
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15903
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6125
Ikona - strzałka prawageologia5655
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura65681
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia10839
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków131216
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5301
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18404
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5089
Ikona - strzałka prawaEdukacja4239
Ikona - strzałka prawaSport2049
Ikona - strzałka prawaKultura1741
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3997
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2362
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4721
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe22832
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5431
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3093
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2884
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1608
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski37292
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22870
Ikona - strzałka prawaKompetencje7428
Ikona - strzałka prawaKomisje10317
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19621
Ikona - strzałka prawaKompetencje5310
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13094
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu110899
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu97493
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7282
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady94401
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu112046
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19209
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14218
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10589
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12843
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych8748
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2387
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital41403
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy21354
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24767
Ikona - strzałka prawaI LO11660
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29921
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310415
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna17091
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty31491
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16059
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14687
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17457
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych60581
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13805
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14929
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna36222
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14851
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15390
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany32115
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2464
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2320
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3033
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2539
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu50685
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16318
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9493
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14546
Ikona - strzałka prawaArchiwum28502
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8661
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8504
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9267

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:07:52, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)