Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1170904
Ikona - strzałka prawaInformacje6329
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe62058
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7865
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9716
Ikona - strzałka prawaWydziały28809
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe130357
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19298
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1448
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia233688
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5552
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze326533
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10640
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro20012
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro13339
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych2576
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne924728
Ikona - strzałka prawaKontrole24879
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10596
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5270
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1425
Ikona - strzałka prawaRejestry8236
Ikona - strzałka prawaPetycje2214
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach459
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?51346
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania61629
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów65133
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6905
Ikona - strzałka prawatransport13080
Ikona - strzałka prawaleśnictwo28313
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4202
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6553
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14997
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5304
Ikona - strzałka prawageologia5053
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura58497
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8875
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków122286
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3917
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17254
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4303
Ikona - strzałka prawaEdukacja3576
Ikona - strzałka prawaSport1620
Ikona - strzałka prawaKultura1406
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3324
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1957
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3400
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe20977
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4786
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2594
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2308
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych783
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski35095
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21621
Ikona - strzałka prawaKompetencje7099
Ikona - strzałka prawaKomisje9858
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18476
Ikona - strzałka prawaKompetencje5047
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12207
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu98857
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu88496
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6549
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady82274
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu101430
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18477
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13538
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9831
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12184
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6953
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1602
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40133
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20137
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23996
Ikona - strzałka prawaI LO11206
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29276
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39996
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15967
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty28414
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15437
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14082
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16263
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8495
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych55633
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12843
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14281
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna34263
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13979
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14580
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany29493
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2046
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1927
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2533
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2096
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu47050
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15845
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9024
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13648
Ikona - strzałka prawaArchiwum26798
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8238
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8055
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8810

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 10:41:43, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)