Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1379468
Ikona - strzałka prawaInformacje7497
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe73227
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9029
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11828
Ikona - strzałka prawaWydziały36685
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe161033
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21290
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1264
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2679
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia339802
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9003
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze399958
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne26328
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro64899
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro38669
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych6187
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1085102
Ikona - strzałka prawaKontrole32401
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11864
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5994
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2271
Ikona - strzałka prawaRejestry10228
Ikona - strzałka prawaPetycje3394
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1155
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?59879
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania76540
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów84488
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8674
Ikona - strzałka prawatransport15498
Ikona - strzałka prawaleśnictwo32740
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5190
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8191
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16890
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6894
Ikona - strzałka prawageologia6190
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura72258
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia13020
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków140273
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska6742
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19454
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5909
Ikona - strzałka prawaEdukacja4901
Ikona - strzałka prawaSport2532
Ikona - strzałka prawaKultura2046
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4478
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2708
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5973
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa25
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe28118
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5920
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3471
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3475
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2289
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego274
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski39839
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu24966
Ikona - strzałka prawaKompetencje7800
Ikona - strzałka prawaKomisje11086
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21208
Ikona - strzałka prawaKompetencje5619
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14002
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu124561
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu108646
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7986
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu107118
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania317
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu121663
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19811
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14729
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11359
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13259
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych10960
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3193
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42909
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22730
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25526
Ikona - strzałka prawaI LO12040
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210683
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310983
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna18663
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty34009
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16574
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15384
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18648
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych65833
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15067
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15506
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna38136
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15772
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16231
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany34509
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2817
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2726
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3468
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3023
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu55063
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16759
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9975
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15425
Ikona - strzałka prawaArchiwum30125
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9037
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9332
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9589

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)