Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1123085
Ikona - strzałka prawaInformacje6055
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe59296
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7662
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9412
Ikona - strzałka prawaWydziały26630
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe125608
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP18796
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1136
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia215919
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4934
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze315242
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne7291
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro12074
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro8558
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych1847
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne887288
Ikona - strzałka prawaKontrole22916
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10282
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5113
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1256
Ikona - strzałka prawaRejestr7674
Ikona - strzałka prawaPetycje1927
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach312
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?49127
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania58519
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów61122
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6447
Ikona - strzałka prawatransport12610
Ikona - strzałka prawaleśnictwo27441
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody3942
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6198
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14543
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych4968
Ikona - strzałka prawageologia4763
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura55694
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8131
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków117933
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3324
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami16793
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości3999
Ikona - strzałka prawaEdukacja3261
Ikona - strzałka prawaSport1346
Ikona - strzałka prawaKultura1160
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie2843
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1777
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna2741
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe20317
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4511
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2362
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2013
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych351
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski34125
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21023
Ikona - strzałka prawaKompetencje6950
Ikona - strzałka prawaKomisje9610
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu17935
Ikona - strzałka prawaKompetencje4918
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11619
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu93659
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu84192
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6141
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady77607
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu97409
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18104
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13271
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9454
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu11931
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6363
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1172
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital39448
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19702
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23585
Ikona - strzałka prawaI LO10979
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 28937
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39836
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15482
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty27386
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15176
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13750
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie15674
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8235
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych53656
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12328
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja13961
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna33512
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13567
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14287
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany28347
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1881
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1803
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2333
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)1923
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu45354
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15610
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8824
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13175
Ikona - strzałka prawaArchiwum25850
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8042
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7830
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8627

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-24 18:22:07, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)