Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1335696
Ikona - strzałka prawaInformacje7287
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe70624
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8751
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11243
Ikona - strzałka prawaWydziały35137
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe154152
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20939
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO928
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2436
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia313706
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne8245
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze386439
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne23097
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro54959
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro34053
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych5215
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1048432
Ikona - strzałka prawaKontrole30759
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11619
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5841
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2060
Ikona - strzałka prawaRejestry9903
Ikona - strzałka prawaPetycje3182
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1029
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?58532
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania74192
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów81102
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8402
Ikona - strzałka prawatransport15017
Ikona - strzałka prawaleśnictwo31869
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4995
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7838
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16551
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6569
Ikona - strzałka prawageologia5953
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura69481
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia12133
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków136679
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska6106
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19035
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5595
Ikona - strzałka prawaEdukacja4675
Ikona - strzałka prawaSport2386
Ikona - strzałka prawaKultura1932
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4279
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2586
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5361
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe27043
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5755
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3334
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3210
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1962
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego127
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski38637
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu23869
Ikona - strzałka prawaKompetencje7655
Ikona - strzałka prawaKomisje10647
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu20365
Ikona - strzałka prawaKompetencje5471
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13633
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu118219
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu103524
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7697
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady101055
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu117333
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19584
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14535
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11043
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13080
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych10146
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2907
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42396
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22224
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25244
Ikona - strzałka prawaI LO11894
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210449
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310808
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna18089
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty33093
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16373
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15130
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18152
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych63811
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14661
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15287
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna37337
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15426
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15889
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany33429
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2687
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2573
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3338
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2838
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu53376
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16568
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9776
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15059
Ikona - strzałka prawaArchiwum29443
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8867
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8714
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9471

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 08:40:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)