Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2151026
Ikona - strzałka prawaInformacje9103
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe85649
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10673
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14073
Ikona - strzałka prawaWydziały47122
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe199374
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP23401
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5694
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4236
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia570693
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne13677
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze469460
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne48956
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro158103
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro88067
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych12101
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1335277
Ikona - strzałka prawaKontrole45449
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku13588
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie7731
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3771
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska1631
Ikona - strzałka prawaRejestry13195
Ikona - strzałka prawaPetycje6733
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2250
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?72462
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania95499
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów115712
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów11481
Ikona - strzałka prawatransport19357
Ikona - strzałka prawaleśnictwo40016
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody6971
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami11016
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo19966
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych9562
Ikona - strzałka prawageologia7917
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura93133
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia20901
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków168122
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska11087
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami23597
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości8935
Ikona - strzałka prawaEdukacja7323
Ikona - strzałka prawaSport3819
Ikona - strzałka prawaKultura3208
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6220
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3851
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna9180
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa999
Ikona - strzałka prawaPoradniki562
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe35143
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7240
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4682
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione5611
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4150
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1303
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski43824
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu28750
Ikona - strzałka prawaKompetencje8521
Ikona - strzałka prawaKomisje13108
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24364
Ikona - strzałka prawaKompetencje6398
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16195
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu166479
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu134505
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego9811
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu142370
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania7406
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu145898
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21757
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16341
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska14054
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu14868
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych16613
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski15
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ4844
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu1527
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital45664
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25199
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27350
Ikona - strzałka prawaI LO13202
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212553
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 312748
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna21863
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty40881
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18055
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej17364
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22049
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych79892
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne17326
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17247
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna42980
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny18641
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18014
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany40530
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3836
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3829
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4973
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4204
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1008
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu70180
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17952
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11170
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17972
Ikona - strzałka prawaArchiwum35292
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9982
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10328
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10571

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-12 14:08:4, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)