Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1146096
Ikona - strzałka prawaInformacje6216
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe60816
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7772
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9576
Ikona - strzałka prawaWydziały27684
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe128030
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19087
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1319
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia225154
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5254
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze319844
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne8887
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro16057
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro10441
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych2176
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne904440
Ikona - strzałka prawaKontrole24030
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10468
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5205
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1353
Ikona - strzałka prawaRejestr7980
Ikona - strzałka prawaPetycje2078
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach389
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?50274
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania60123
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów63005
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6707
Ikona - strzałka prawatransport12848
Ikona - strzałka prawaleśnictwo27930
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4083
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6397
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14814
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5145
Ikona - strzałka prawageologia4945
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura57131
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8485
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków119899
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3641
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17048
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4153
Ikona - strzałka prawaEdukacja3481
Ikona - strzałka prawaSport1466
Ikona - strzałka prawaKultura1293
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3201
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1867
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3051
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe20664
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4666
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2507
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2161
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych609
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski34611
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21319
Ikona - strzałka prawaKompetencje7024
Ikona - strzałka prawaKomisje9703
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18191
Ikona - strzałka prawaKompetencje4985
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11850
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu96163
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu86369
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6343
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady79907
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu99263
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18318
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13436
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9682
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12078
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6649
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1366
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital39839
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19937
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23831
Ikona - strzałka prawaI LO11109
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29118
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39933
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15746
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty27980
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15351
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13945
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16026
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8377
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych54720
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12578
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14130
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna33968
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13788
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14429
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany28894
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1970
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1859
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2432
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2018
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu46198
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15734
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8933
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13396
Ikona - strzałka prawaArchiwum26323
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8157
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7930
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8720

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:23:00, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)