Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1739234
Ikona - strzałka prawaInformacje8061
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe79033
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9798
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12919
Ikona - strzałka prawaWydziały41563
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe182071
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22258
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO4763
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3453
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia433396
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11381
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze435840
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne37546
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro104858
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro63916
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych8863
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1198693
Ikona - strzałka prawaKontrole37558
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12570
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6423
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2906
Ikona - strzałka prawaRejestry11551
Ikona - strzałka prawaPetycje4470
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1612
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?64716
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania85167
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów95814
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9764
Ikona - strzałka prawatransport17047
Ikona - strzałka prawaleśnictwo35630
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5876
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami9405
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo18113
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych8172
Ikona - strzałka prawageologia6924
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura80819
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia16376
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków155399
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8499
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami21143
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości7041
Ikona - strzałka prawaEdukacja6160
Ikona - strzałka prawaSport3038
Ikona - strzałka prawaKultura2547
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie5154
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3178
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna7253
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa320
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe31313
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6483
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4009
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione4434
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych3134
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego739
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski42062
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu26976
Ikona - strzałka prawaKompetencje8111
Ikona - strzałka prawaKomisje11978
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję8
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu22733
Ikona - strzałka prawaKompetencje5943
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15104
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu143124
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu121782
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8843
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu123176
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4112
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu134048
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20583
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15456
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12486
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13961
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych13525
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3994
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu418
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital44332
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23931
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26425
Ikona - strzałka prawaI LO12571
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211629
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311862
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna20111
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty37196
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17311
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16391
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie20362
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych72532
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne16196
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16255
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna40482
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16947
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii17068
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany37220
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3239
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3169
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4147
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3557
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe284
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu62023
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17283
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10484
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16598
Ikona - strzałka prawaArchiwum33039
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9431
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9723
Ikona - strzałka prawaAdministracja10
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10042

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-21 14:17:11, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)