Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-08-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zawiadomienie skierowane do Janiny i Eugeniusza Maj , właścicieli działki nr 491, obręb Kurzelów, gm. Włoszczowa, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w Kurzelowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 484, 297. Czynności ustalenia przebiegu granic będą także dotyczyć działek sąsiadujących z powyższymi działkami, położonych w Kurzelowie i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 483, 473, 491, 493, 494, 495, 496, 562.  

2018-08-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Stanisławy Rajek, Pana Stanisława Rajek, Pana Zdzisława Fatygi i Pana Mariana Fidera , dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej  położonej w Czarncy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1058/2. Czynności ustalenia przebiegu granic będą także dotyczyć działek sąsiadujących z powyżą działką, położonych w Czarncy i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1601, 1061, 1059, 1058/2 i 170/1.  

2018-08-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Teresy Wydrych, Pani Heleny Mazur, Pana Wiesława Wcisło, Pani Stanisławy Wcisło, Pani Marii Sikorskiej Pana Czesława Sikorskiego i Pana Stanisława Zatoń, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej  położonej w Seceminie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1177/2. Czynności ustalenia przebiegu granic będą także dotyczyć działek sąsiadujących z powyżą działką, położonych w Seceminie i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1176/2, 1193, 1192, 1191, 1178/2. 

2018-08-24

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 09.08.2018r. w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wiśniowa


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)