Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-09-20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

2016-09-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Mochnika - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-09-20

Zawiadomienie - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Filomeny Buła - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-09-29

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Henryka Skórzyńskiego - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-10-03

OBWIESZCZENIE

o zebraniu uczestników scalenia celem odczytania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego wsi Bichniów.

2016-10-17

Zawiadomienieo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Eleonory Cieśli, Pana Stanisława Cieśli, Pana Jana Popczyka, Pani Haliny Popczyk, Pana Józefa Oracza, Pani Teresy Ostrowskiej, Pana Henryka Stolarskiego, Pani Moniki Popczyk, Pana Grzegorza Czech, Pana Stanisława Groja, Pani Renaty Derwońki, Pani Zenobii Rajca, Pana Mieczysława Cieśli, Pana Władysława Kubat, Pana Józefa Walczak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-10-17

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

2016-10-21

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jerzego Szczepanika, Pani Heleny Celebańskiej, Pana Marka Celebańskiego, Pani Krystyny Prasotek, Pana Adama Rudziks, Pani Heleny Rudziks, Pana Stanisława Nowaka Pani Marianny Bugajnej, Pana Bronisława Gładyś, Pani Leokadii Wilcząb, Pani Honoraty Batorskiej, Pani Zofii Janus, Pani Cecylii Bator - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)