Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 25, 64, 87/1, 96/1 położonych w obrębie Krzepin, gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 24, 63, 80, 81/1, 86, 88/2, 97, 349, 977 położonymi w obrębie Krzepin, gm. Secemin.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 569 położonej w obrębie Bichniów gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 568, 40, 1272 położonymi w obrębie Bichniów gm. Secemin.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 129/3, 299 położonych w obrębie Wałkonowy Górne gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 129/2, 132, 260, 251, 298, 313/2 położonymi w obrębie Wałkonowy Górne, gm. Secemin.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 76, 77 położonych w obrębie Wola Czaryska gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 37, 78/1, 79/1, 110, 170 położonymi w obrębie Wola Czaryska, gm. Secemin.

2018-10-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot.  czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2.621 położonej w obrębie Psary Kolonia gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

2018-10-31

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

2018-11-07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 206/2 położonej w obrębie Ojsławice gm. Radków z działkami nr 202, 203, 204, 206/1, 206/3, 207 sąsiadującymi z ww. działką.

2018-11-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 480 położonej w obrębie Dzierzgów, gm. Radków m.in. z działką sąsiednią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 482 położoną w obrębie Dzierzgów, gm. Radków.

2018-11-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 543/2 położonej w obrębie Ostrów gm. Krasocin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

 

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Janika dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 2075, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2231/2-dr położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pani Honoraty Barcickiej dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2231/2, 2246/2, 2251, 2252, 2249, 2253, 2254 położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Cuprian dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2231/2, 2255, 2256, 2257, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2259, 2266/1, 2266/2, 5123 położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Cuprian dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2075, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2231/2-dr położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 983/14 położonej w obrębie 03 m. Włoszczowa z działkami nr 988/3, 985, sąsiadującymi z ww. działką.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)