Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Rogienice.

2017-12-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Joanny Lewandowskiej  c.Józefa -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1013 położonej w obrębie ewidencyjnym Kossów, gm. Radków.

2017-12-22

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Leszka Oksińskiego s. Adolfa i Heleny  -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1229 położonej w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa.

2017-12-29

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.09.2016r. znak: AB.6740.1.254.2016.I o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ,,Oleszno” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą, na terenie obejmującym działkę nr ew. 2112 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.

2017-12-29

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.09.2016r. znak: AB.6740.1.255.2016.I o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ,,Włoszczowa” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą, na terenie obejmującym działki nr ew. 2111, 2112, 2113 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.

2017-12-29

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 14.08.2014r. znak: AB-IV.6740.6.31.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym działkę nr ew. 2106 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.

2017-12-29

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.09.2016r. znak: AB.6740.1.253.2016.I o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ,,Krasocin” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą , na terenie obejmującym działkę nr ew. 2111 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.

2018-01-05

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem położonych w obrębie ewidencyjnym Kuzki, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-01-10

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Marianny Słowik i Pana Leona Słowik -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 522/1, 522/2 i 521/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Krasocin, gm. Krasocin.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.15.BS

 

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego   z urzędu postępowania administracyjnego
o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone we wsi Krzepice gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 482/5 o pow. 0,02 ha, 482/7 o pow. 0,0925 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty GKN.6821.1.16.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego

    o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Brzozowa gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 100/3 o pow. 2,57 ha, 140 o pow. 0,05 ha, 557 o pow. 0,02 ha, 751 o pow. 0,13 ha, 1143/2 o pow. 0,37 ha, 2051/2 o pow. 1,62 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty GKN.6821.1.18.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego
o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Celiny gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 19 o pow. 0,50 ha, 36 o pow. 0,12 ha, 44 o pow. 0,04 ha, 49 o pow. 0,01 ha, 55 o pow. 0,45 ha, 76 o pow. 0,13 ha, 96 o pow. 0,02 ha, 146  o pow. 0,14 ha, 154 o pow. 0,52 ha, 231 o pow. 0,29 ha, 232 o pow. 0,12 ha, 256 o pow. 0,10 ha, 410 o pow. 0,14 ha, 411 o pow. 0,25 ha, 485 o pow. 0,15 ha, 547 o pow. 0,06 ha, 557 o pow. 0,16 ha za mienie gromadzkie.

.

2018-01-11

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Krzepin, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-23 10:19:38, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)