Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-03-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Rogienice, gm. Włoszczowa w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-03-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 850, położonej w obrębie ewidencyjnym Mękarzów, gm. Moskorzew.
Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w obrębie ewidencyjnym Mękarzów, gm. Moskorzew i oznaczonych w ewidencji guntów i budynków numerami 838, 839, 840, 849, 851, 1444/1.

2018-03-19

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze starszego informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Ochrony Zdrowia

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek oznaczoneych w ewidencji gruntów i budynków numerami 308 i 358 (droga powiatowa), położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzgów, gm. Radków.

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek oznaczoneych w ewidencji gruntów i budynków numerami 1135/1 i 1135/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Żeleźnica Zabrody, gm. Krasocin.

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Boczkowice, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-03-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 470, 473, położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa oraz działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 618, położonej w obrębie ewidencyjnym Danków Duży, gm. Włoszczowa.
 

2018-03-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 173, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Czaryska gm. Secemin.

2018-03-30

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-03-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-04-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 738, 739, 740 położonych w obrębie ewidencyjnym Łachów, gmina Włoszczowa.

2018-04-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do Pani Honoraty Nawrockiej c. Józefa lub jej spadkobierców i następców prawnych dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewiidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2.439/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Psary Kolonia gmina Secemin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)