Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-10-05

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Zofii Orlikowskiej dot. ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1776/1 położonej w obrębie 03 m. Włoszczowa z działki nr 1775/1, 1801, 1777/1, 5357/1, 1882/3, 1881/1, 1880/1, 1879/1, 1878/1, 1773/1, 1769/1, 1857/1 sąsiadującymi z w/w działką.

2018-10-05

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Łaskawskiego i do Pana Jana Marcinkowskiego dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 3426, 3428 położonych w obrębie 05 m. Włoszczowa z działkami sąsiednimi nr 3429, 3427, 3425, 3421, 3422, 3423, 3424, 3420, 3434, 4040/1, 8054.

2018-10-08

DECYZJA

Włoszczowa, 2018-10-08

Znak: GKN.683.9.2016.IŚ

Decyzja

            Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, 7 i art. 118a ust. 3 w związku z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), a także w oparciu o art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy o ustalenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 689/1o pow. 0,0013 ha, położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin

2018-10-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 112 położonej w obrębie Dąbrówka gm. Moskorzew z działkami sąsiadującymi z ww. działką, położonymi w Dąbrówce, oznaczonymi numerami 136/3, 118, 117, 124, 113, 111 oraz działką nr 1/1 położoną w obrębie Brzeście gm. Radków. 

 

2018-10-18

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym

NA SPRZEDAŻ DREWNA Z DRZEW „NA PNIU”

2018-10-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do właścicieli/władających działkami wyszczególnionymi w Tabeli nr 1, znajdującej się w załączniku, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla nieruchomości położonych na terenie obrębu:

- Wymysłów, gmina Włoszczowa - działki nr 182/1, 181, 180 wraz z działkami sąsiednimi,

- Ludynia, gmina Krasocin- działki nr 622/1, 622/2, 663, 669 wraz z działkami sąsiednimi.

2018-10-24

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

2018-10-29

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 29.10.2018r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościcach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 974 położonej w obrębie Bichniów gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr  980, 861, 449 położonych w obrębie Marchocice, gm. Secemin.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 540, 543, 1011, 1012, 1061 położonych w obrębie Chlewska Wola, gm. Moskorzew z działkami sąsiednimi nr 539, 541, 542, 544, 545, 603, 1010, 1039, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1063, 1064, 1065, 1387, położonym w obrębie Chlewska Wola, gm. Moskorzew.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 25, 64, 87/1, 96/1 położonych w obrębie Krzepin, gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 24, 63, 80, 81/1, 86, 88/2, 97, 349, 977 położonymi w obrębie Krzepin, gm. Secemin.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 569 położonej w obrębie Bichniów gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 568, 40, 1272 położonymi w obrębie Bichniów gm. Secemin.

2018-10-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 129/3, 299 położonych w obrębie Wałkonowy Górne gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr 129/2, 132, 260, 251, 298, 313/2 położonymi w obrębie Wałkonowy Górne, gm. Secemin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)