Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-08-25

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

w sprawie składania ofert o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na stanowisko księgowej projektu pn. "WYGRAJ UMIEJĄC WIĘCEJ" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie

2011-08-25

Ogloszenie Starosty Włoszczowskiego

w sprawie składania ofert o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na stanowisko asystenta koordynatora projektu pn. "WYGRAJ UMIEJĄC WIĘCEJ" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie

2011-09-15

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2012 rok."

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)