Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-10-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

    
       

2017-10-26

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

2017-11-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku do zawiadomienia  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 45/1 i 45/2 położonych w miejscowości Gruszczyn gm.Krasocin.

2017-11-07

Ogłoszenie EKO.4331.37.2017.II

dot. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielonej przez Powiat Włoszczowski w 2017 r. na podstawie art. 90 ust. 3 uso.

2017-11-14

Decyzja

 

D e c y z j a 

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

   orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigii Piziak  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 38 położonej w miejscowości Ciemiętniki gm.Kluczewsko.

2017-11-15

Decyzja

D e c y z j a 

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-15

Decyzja

D e c y z j a

           Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

         orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-17

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-20

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Celiny gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 19 o pow. 0,50 ha, 36 o pow. 0,12 ha, 44 o pow. 0,04 ha, 49 o pow. 0,01 ha, 55 o pow. 0,45 ha, 76 o pow. 0,13 ha, 96 o pow. 0,02 ha, 146  o pow. 0,14 ha, 154 o pow. 0,52 ha, 231 o pow. 0,29 ha, 232 o pow. 0,12 ha, 256 o pow. 0,10 ha, 410 o pow. 0,14 ha, 411 o pow. 0,25 ha, 485 o pow. 0,15 ha, 547 o pow. 0,06 ha, 557 o pow. 0,16 ha stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Psary Kolonia gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr  1.1 o pow. 0,10 ha, 1.28 o pow. 0,18 ha, 1.47 o pow. 0,05 ha, 1.346/4 o pow. 0,11 ha, 1.347 o pow. 0,07 ha, 1.377 o pow. 0,07 ha, 2.434 o pow. 0,32 ha, 2.454 o pow. 0,13 ha, 2.577 o pow. 0,03 ha, 2.615 o pow. 0,04 ha, 2.617 o pow. 0,14 ha, 2.619 o pow. 0,97 ha, 2.620 o pow. 0,18 ha, 2.646 o pow. 0,14 ha, 2.668 o pow. 0,11 ha, 2.771 o pow. 0,15 ha, 2.772 o pow. 0,43 ha, 2.773 o pow. 0,24 ha, 2.780 o pow. 0,46 ha, 2.800o pow. 0,36 ha, 2.803 o pow. 0,06 ha, 2.823 o pow. 1,15 ha, 2.829  o pow. 0,18 ha, 2.899 o pow. 0,33 ha, stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Zwlecza gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 367 o pow. 0,36 ha , 368 o pow. 0,16 ha, 167 o pow. 0,06 ha, 220 o pow. 0,13 ha, 377 o pow. 0,31 ha, 378 o pow. 0,08 ha, 379 o pow. 0,13 ha, 380 o pow. 0,20 ha, 381 o pow. 0,03 ha, 382 o pow. 0,10 ha, 383 o pow. 0,13 ha, 384 o pow. 0,07 ha, 385 o pow. 0,05 ha, 389 o pow. 0,58 ha, 390 o pow. 0,91 ha, 391 o pow. 0,31 ha, 392 o pow. 1,86 ha, 394 o pow. 0,14 ha, 395 o pow. 0,83 ha, 397 o pow. 0,12 ha, 398 o pow. 0,23 ha, 400 o pow. 0,01 ha, 402 o pow. 0,17 ha, 403 o pow. 0,37 ha, 414 o pow. 0,25 ha, 415 o pow. 0,05 ha stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)