Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-09-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.09.2009

na wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu włoszczowskiego wykazanych w ewidencji gruntów jako: Skarb Państwa- władający oraz Skarb Państwa - właściciel bez podania tytułu własności do nieruchomości.

2009-10-02

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.09.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej koniecznej do aktualizacji ewidencji gruntów dotyczącej gruntu zajętego pod część drogi powiatowej położonej w obrębie Żelisławiczki, gm. Secemin.

2009-10-02

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 01.10.2009

na aktualizację treści numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym EWMAPA na podstawie jednostkowych dokumentacji geodezyjno-kartograficznych z terenu powiatu włoszczowskiego wraz z włączeniem zinwentaryzowanych budynków do bazy obiektowej.

2009-10-09

Informacja o wyborze oferty

" Dostawa do ZDP we Włoszczowie piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych - ilość 4000 ton "
2009-10-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 08.10.2009

na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie, obręb 05 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 3503/3 stanowiącej własność Gminy Włoszczowa.

2009-10-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 08.10.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej wydzielenia z działki nr 244 o powierzchni 1,69 ha położonej w Bobrowniach, gm. Kluczewsko części gruntu zajętego pod drogę publiczną stanowiącą działkę nr 238/1 o pow. 0,58 ha na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.).

2009-10-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14.10.2009r.

na wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

2009-10-15

Informacja o wyborze oferty

" Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP we Włoszczowie - ilość 400 ton"

2009-10-19

Przetarg nieograniczony

na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
2009-10-21

Zapytanie ofertowe

na wykonanie  tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice - Jadwigów, na odcinku o  długości 2,13 km” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

2009-10-21

Zapytanie ofertowe

na wykonanie  tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o  łącznej dł. 1,9 km” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

2009-10-21

Zapytanie ofertowe

na wykonanie  tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku o  długości 4,6 km” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:18:22, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)