Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-05-27

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych”

2013-05-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa łącznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowymi pomiędzy budynkiem ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, a budynkiem Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie.
Numer ogłoszenia: 91753 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013.

2013-06-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T”

2013-06-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T”.

2013-06-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Remont  grobli   czołowej   zbiornika    wodnego   „Biedaszek”.

2013-06-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 117 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowania projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

2013-06-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont  grobli   czołowej   zbiornika    wodnego   „Biedaszek”
2013-06-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa łącznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowymi  pomiędzy budynkiem  ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, a budynkiem Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego  we Włoszczowie”

2013-06-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Budowa łącznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowymi  pomiędzy budynkiem  ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, a budynkiem Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego  we Włoszczowie”.

2013-06-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.06.2013 r.

Na wykonanie mapy nieruchomości do celów prawnych niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Pilczyca gm. Kluczewsko polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów odnośnie granic i powierzchni działki nr 669/1 o pow. 1,00 ha, do której w trakcie przeprowadzonej w 1992 roku aktualizacji ewidencji gruntów mylnie włączono grunty pod rowami o nieuregulowanym stanie prawnym.

2013-06-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.06.2013 r.

Na sporządzenie trzech operatów szacunkowych.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)