Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-11-20

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Znak: GKN.V.272.35.2012.BG z dn. 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 26 „DOBRA ZIEMSKIE MĘKARZÓW”.

2012-11-20

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Znak: GKN.V.272.36.2012.BG z dn. 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 360 „DOBRA STANOWISKA”.

2012-11-20

Zawiadomienie o wyborze oferty

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 360 „DOBRA STANOWISKA”.

2012-11-20

Zawiadomienie o wyborze oferty

opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 12 „BIEGANÓW”.

2012-11-20

Zawiadomienie o wyborze oferty

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 140 „SECEMIN”.

2012-11-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.11.2012 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową niżej wymienionych działek położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o oraz w trybie przetargowym.

2012-11-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.11.2012 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-11-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca  się dostawa, rozładunek i wnoszenie  zamawianych materiałów biurowych  oraz tuszy i  tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2  do siedziby  Zamawiającego mieszczącej sie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10. 

2012-12-11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową niżej wymienionych działek położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o oraz w trybie przetargowym.

2012-12-11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-12-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.12.2012r.

dotyczące wykonania pracy polegającej na obsłudze przekazywanych w 2013 r do PZGiK operatów technicznych w zakresie aktualizacji na ich podstawie treści numerycznej mapy zasadniczej (w tym ewidencji gruntów i budynków) prowadzonej dla obszaru powiatu włoszczowskiego oraz aktualizacji danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji o numerach działek, ich powierzchniach, oznaczeniach użytków gruntowych i klas bonitacyjnych, a także atrybutów dotyczących budynków wynikających z tych operatów wraz z archiwizacją cyfrową tych operatów.

2012-12-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.12.2012r.

dotyczące wykonania pracy polegającej na wprowadzaniu w 2013 r. zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych z obszaru powiatu włoszczowskiego w systemie informatycznym EWOPIS i rejestrze cen i wartości nieruchomości prowadzonym w systemie REJCEN.

2013-01-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.01.2013 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową niżej wymienionych działek położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o oraz w trybie przetargowym.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)