Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-04-01

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 „ Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszczowie na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Głowackiego ”

2011-04-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 01.04.2011

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowie obręb 08 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

2011-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.04.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i zmiany wpisów w księgach wieczystych dotyczących działek nr: 309/5 o pow. 0,83 ha, 309/8 o pow. 0,60 ha, 309/9 o pow. 0,01 ha położonych w Ostrowie, gm. Krasocin.

2011-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.04.2011 r.

na wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 543 o pow. 1,52 ha położona w obrębie Chlewska Wola, gm. Moskorzew niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i zmiany wpisów w dziale I i II  księgi wieczystej Nr 43426.

2011-04-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.04.2011

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie obręb 03, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5022 o pow. 0,1014 ha  niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2011-04-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.04.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obręb Międzylesie gm. Włoszczowa polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów części kartograficznej operatu ewidencji gruntów w przedmiocie granic działek nr 487/1, 487/2, 487/3, 487/4 ze stanem prawnym nieruchomości.

2011-04-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.04.2011 r.

na wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, które sporządzone zostaną na terenie powiatu włoszczowskiego, gminy: Moskorzew, Radków, Secemin.

2011-05-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, które sporządzone zostaną na terenie powiatu włoszczowskiego, gminy: Moskorzew, Radków, Secemin.

2011-05-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 09.05.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów polegającej na wykazaniu właściwego przebiegu granic jak i wykazaniu właściwych stanów prawnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczyce, gm. Secemin oznaczonymi numerami: 331/1, 330/2, 330/3, 333/1, 332/2, 332/3, 334/2, 334/4 oraz właściwym oznaczeniu obszaru obejmującego granicę działek nie posiadających oznaczenia na mapach ewidencji gruntów.

2011-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.05.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3128/5 o pow. 0,2004 ha, położonej we Włoszczowie obręb 04 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2011-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.05.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  Nr 3128/6 o pow. 0,2590 ha, położonej  we Włoszczowie obręb 04 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2011-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.05.2011 r.

na wykonanie mapy sytuacyjnej z wykazem synchronizacyjnym dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 1412/7 o pow. 0,0043 ha i 1412/9 o pow. 0.0670 ha położonej w obrębie Łachów, gm. Włoszczowa stanowiącej własność Skarbu Państwa niezbędnej do wniosku o założenie księgi wieczystej.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)