Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-06-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0258 T Krasocin – Oleszno, odcinek Wola Świdzińska - Świdno  na długości 500 mb od km 3+125 do km 3+625.

2010-06-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego wraz z usługą szkoleniową w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pn.: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie".

2010-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa 328 mb ul. Sobieskiego we Włoszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Głowackiego.

2010-06-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

2010-06-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0250T Dobromierz – Góry Mokre odcinek  długości 1060 mb w km od 2+524 do km 3+584”.

2010-06-22

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18.06.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów odnośnie działek nr: 1938, 1939 (rowy) położonych na terenie obrębu Secemin, gm. Secemin polegającej na wykonaniu prac kameralnych bez pomiaru na gruncie.

2010-06-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na przebudowę 328 mb ul. Sobieskiego we Włoszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Głowackiego

2010-06-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.06.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do weryfikacji gruntów Skarbu Państwa i założenia księgi wieczystej na nieruchomość Skarbu Państwa położoną we wsi Kluczewsko gm. Kluczewsko wykazaną w księdze hipotecznej Nr 59 „Dobra Ziemskie – Kluczewsko”.

2010-06-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.06.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do weryfikacji gruntów Skarbu Państwa i założenia księgi wieczystej na nieruchomość Skarbu Państwa położoną we wsi Moskorzew, gm. Moskorzew wykazaną w księdze hipotecznej Nr 78 „Dobra Ziemskie – Moskorzew”.

2010-06-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.06.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do weryfikacji gruntów Skarbu Państwa i założenia księgi wieczystej na nieruchomość Skarbu Państwa położoną we wsi Rączki gm. Kluczewsko wykazaną w księdze hipotecznej Nr 355 „Dobra Ziemskie – Rączki Wymysłów”.

2010-06-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.06.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do weryfikacji gruntów Skarbu Państwa i założenia księgi wieczystej na nieruchomość Skarbu Państwa położoną we wsi Przygradów gm. Włoszczowa wykazaną w księdze hipotecznej Nr 102 „Folwark Przygradów”.

2010-07-02

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa 328 mb ulicy Sobieskiego  we Włoszczowie wraz z budową  kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Śląskiej do ulicy Głowackiego”

2010-07-06

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Wykonanie poszerzenia i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0264 T Skorków – Leśnica w miejscowości Skorków w km od 7+083 do km 7+333 ”

2010-07-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 07.07.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów odnośnie działek nr: 1938, 1939 (rowy) położonych na terenie obrębu Secemin, gm. Secemin polegającej na wykonaniu prac kameralnych bez pomiaru na gruncie.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)