Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-06-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 22.06.2009

na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 574/1 położonej we Włoszczowie przy ul. Strażackiej.
2009-06-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 22.06.2009

na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 574/1 położonej we Włoszczowie przy ul. Strażackiej
2009-06-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29.06.2009 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego części działki Nr 171/2 o powierzchni 0,51 ha położonej w obrębie Czarnca, gm. Włoszczowa.

2009-07-02

OGŁOSZENIE

dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości do 14 000EURO

Wyłożenie wykładzin na 628,42m2 (II piętro - pokoje od Nr 301-326,  I piętro - pokój nr 219) w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 wraz z przygotowaniem podłoża..

2009-07-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 02.07.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do aktualizacji ewidencji gruntów.

2009-07-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 02.07.2009

na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie, obręb 05 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 3327/11 stanowiącej własność Gminy Włoszczowa.

2009-07-09

Przetarg nieograniczony

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 910 000 zł
2009-07-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10.07.2009

na wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu włoszczowskiego wykazanych w ewidencji gruntów jako: Skarb Państwa- władający oraz Skarb Państwa - właściciel bez podania tytułu własności do nieruchomości.

2009-07-16

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16.07.2009

na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 574/1 z wykazem synchronizacyjnym, niezbędną do rozpatrzenia wniosku o zwrot części nieruchomości zbędnej na cel wywłaszczenia, położonej we Włoszczowie przy ul. Strażackiej.

2009-07-29

Informacja o wyborze oferty i o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na prace geodezyjne.
2009-07-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.07.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej odnośnie działki nr 69/1  położonej w Jakubowicach, gm. Kluczewsko.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)