Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-03-16

Informacja o wyborze oferty

na pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2010-03-16

Informacja o wyborze oferty

na pełnienie funkcji asystenta ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2010-03-16

Informacja o wyborze oferty

na pełnienie funkcji asystenta ds. organizacji działań projektowych projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2010-03-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„ Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie”

2010-03-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów - Radków”

2010-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0251 T Kluczewsko-Rudka na odcinku o długości 5,48 km

2010-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

na wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258 T odc. Krasocin – Wola Świdzińska”.

2010-04-12

Zapytanie ofertowe

na usługę demontaż, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na uterenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego

2010-04-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0229 T w miejscowości Wola Wiśniowa ( gm. Włoszczowa ) w km od 1+343 do km 1+897

2010-04-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0214 T Przygradów - Lipno w km od 3+680 do km 3+970.

2010-04-14

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych nie wykazanych dotychczas w ewidencji gruntów na części terenu gminy Krasocin tj. obręby geodezyjne: Brygidów, Mieczyn, Skorków, Stojewsko, Świdno, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Żeleźnica Zabrody dla potrzeb systemów: EWOPIS (Windows) - dla części opisowej, EWMAPA (Windows) - dla części kartograficznej, w których będą prowadzone bazy informatyczne.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)