Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-04-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6825.12.2014.ISz i znak: GKN.IV.6821.2.10.2013.ISz

2014-04-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zm.) za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 126/1 o pow. 0,1859 ha położoną Wałkonowy Dolne gm. Secemin, która na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Secemin z dnia 24-09-2013 r., znak: RG-V.6831.13.2013
przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Włoszczowskiego.

2014-04-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 23 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.

2014-04-02

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.04.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie pod parking, nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 861/6 o pow. 0,0950 ha (w rozbiciu na cenę za 1 m kw.) stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie przy ul. Przedborskiej.

2014-04-02

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.04.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zm.) za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 126/1 o pow. 0,1859 ha położoną Wałkonowy Dolne gm. Secemin, która na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Secemin z dnia 24-09-2013 r., znak: RG-V.6831.13.2013 przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Włoszczowskiego.

2014-04-03

Zapytanie ofertowe

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z zakresie działki nr 2857 położonej w obrębie ewidencyjnym 04 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym GKN.III.6620.1.170.2012.

2014-04-10

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 23 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.

2014-04-11

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na sporządzenie trzech operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego.

2014-04-11

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu w operacie ewidencyjnym zgodnych ze stanem prawnym, faktycznym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi granic działek ewidencyjnych 1.197, 1.198 i 1.199 położonych w obrębie Kluczyce gminy Secemin. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.2.2014

2014-04-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działek nr 61, 33 i 49 położonych w obrębie ewidencyjnym Brygidów gminy Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.15.2014.MK.  

2014-04-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

2014-04-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

2014-04-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie trzech operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego.
2014-04-23

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu w operacie ewidencyjnym zgodnych ze stanem prawnym, faktycznym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi granic działek ewidencyjnych 1.197, 1.198 i 1.199 położonych w obrębie Kluczyce gminy Secemin. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.2.2014


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)