Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-11-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.11.2011 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7011/3 o pow. 0,0029 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2011-11-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.11.2011 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7011/4 o pow. 0,0030 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2011-12-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 30.11.2011 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 09 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4219/1, 4221, 4530, 5343 niezbędnego do ustalenia opłaty z  tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2011-12-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”
2011-12-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i wnoszenie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy, tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek określonych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2 do siedziby Zamawiającego mieszczącej się we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

2011-12-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.12.2011r.

dotyczące wykonania pracy polegającej na wprowadzaniu w 2012 r. zmian w części opisowej operatu ewidencji i budynków w obrębach ewidencyjnych z obszaru powiatu włoszczowskiego w systemie informatycznym EWOPIS i rejestrze cen i wartości nieruchomości prowadzonym w systemie REJCEN.

2011-12-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.12.2011r.

dotyczące wykonania pracy polegającej na aktualizacji treści numerycznej mapy zasadniczej (w tym ewidencji gruntów i budynków) prowadzonej dla obszaru powiatu włoszczowskiego, na podstawie dokumentacji wpływających do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w roku 2012.

2011-12-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.12.2011 r

na wykonanie kontroli dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837).

2012-01-20

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usług:

  • załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego,
  • załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, realizowanych w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu włoszczowskiego.
2012-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.01.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7011/3 o pow. 0,0029 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.01.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7011/5 o pow. 0,0035 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.01.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7011/4 o pow. 0,0030 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.01.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 06 i 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4492 o pow. 1,4711 ha, 5374 o pow. 0,4872 ha, 4594 o pow. 1,3903 ha, 4592 o pow. 0,6715 ha i 4591 o pow. 0,6993 ha  niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)