Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-03-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów na 11 obrębach gminy Krasocin

2009-03-04

Informacja o wyborze oferty

na przebudowę dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o łącznej dł. 1,9 km

2009-03-10

Informacja o wyborze oferty

Przebudowę drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów na odcinku o dł.  2,13 km

2009-03-12

Informacja o wyborze oferty

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa-Ludwinów-Bebelno

2009-03-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19.03.2009 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian  w części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów odnośnie dwóch działek położonych w Hebdziu gm. Moskorzew.

2009-03-31

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26.03.2009

na wykonanie dwóch dokumentacji geodezyjno-kartograficznych odnośnie działek położonych na terenie gm. Kluczewsko.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)