Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-03-05

Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, które sporządzone zostaną na terenie powiatu włoszczowskiego, gmin: Krasocin, Moskorzew, Secemin, Włoszczowa.

2012-03-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.03.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 09 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 5097/18 o pow. 0,1303 ha, 5097/22 o pow. 1,4161 ha, 5097/23 o pow. 2,8472 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2012-03-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.03.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 09 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 5097/10 o pow. 0,1211 ha, niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-03-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.03.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 07 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 3875/14 o pow. 0,0214,  Nr 3876/4 o pow. 0,0022 ha i Nr 3879/10 o pow. 0,0001 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-03-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0227T odcinek Włoszczowa – Konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa  - Kielce do skrzyżowania z drogą leśną w Koniecznie”.

2012-03-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odcinek Włoszczowa – Konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa  - Kielce do skrzyżowania z drogą leśną w Koniecznie”.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)