Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.05.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obręb Wola Wolica gm. Secemin polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów części kartograficznej operatu ewidencji gruntów w przedmiocie granic działek nr 96, 97 i 98 ze stanem prawnym.

2011-05-16

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów rehabilitacyjno – szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2011-05-27

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie kursów/szkoleń wg indywidualnych potrzeb dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.

2011-05-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów rehabilitacyjno – szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”- ZADANIE NR 2

2011-05-31

Przetarg nieograniczony

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego w ramach projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.

2011-06-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.05.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obręb Kluczewsko gm. Kluczewsko polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów części kartograficznej operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów działek nr 83/1, 83/2, 83/3 zgodnie ze stanem prawnym.

2011-06-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 30.05.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obręb Psary Wieś gm. Secemin polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów części kartograficznej operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów działki nr 233/9 zgodnie ze stanem prawnym.

2011-06-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2011-06-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 10.06.2011 r.

na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków rolnych na leśne, które zalesione zostały w latach 2005, 2006 i 2007 r. na terenie powiatu włoszczowskiego w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Secemin, Radków, Włoszczowa oraz m. Włoszczowa.

2011-06-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

na zorganizowanie kursów/szkoleń wg indywidualnych potrzeb dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”.

2011-06-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.06.2011 r.

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2011-07-06

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zaprasza do składania ofert

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)