Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2007-03-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa emulsji asfaltowej, kationowej szybkorozpadowej K-1 65 do remontów dróg w ilości 50 Mg

2007-03-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2007-05-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 we Włoszczowie”
2007-05-22

Przetarg nieograniczony

na budowę drogi wewnątrzzakładowej i parkingu o powierzchni 1291 m2 z kostki brukowej typu BEHATON w tym kolor szary –1183 m2 oraz w kolorze czerwonym – 108 m2 o grubości 8 cm, na podbudowie tłuczniowej o grubości 20 cm, układanej na podsypce cementowo- piaskowej i chodnika z kostki brukowej, grubości 6 cm, w ilości 253 m2 na podbudowie z kruszywa nie sortowanego o grubości warstwy 10 cm oraz 85 mb krawężników w kolorze bordo na ławie betonowej.

2007-06-04

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro

na  wykonanie  zadania pod nazwą: „ Remont ulicy Ogrodowej we Włoszczowie – wykonanie nakładki bitumicznej w km  od km 0+460 do km 0+892 o łącznej długości 432 mb”


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)