Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-07-06

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie kursów/szkoleń wg indywidualnych potrzeb dla beneficjentów w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2012-07-11

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 10.07.2012 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3452/3 o pow. 0,0041 ha położonej we Włoszczowie obręb 05, która na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.12.2011 roku znak: PZM.6831.3.2011.HBŚ 3 przeszła na własność Powiatu Włoszczowskiego.

2012-07-11

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 10.07.2012 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.14.2012.I.Sz. i GKN.IV.6825.18.2012.I.Sz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-07-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy.

2012-07-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3452/3 o pow. 0,0041 ha położonej we Włoszczowie obręb 05, która na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.12.2011 roku znak: PZM.6831.3.2011.HBŚ 3 przeszła na własność Powiatu Włoszczowskiego.

2012-07-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.14.2012.I.Sz. i GKN.IV.6825.18.2012.I.Sz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa..

2012-07-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy”.

2012-08-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.08.2012 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.20.2012.I.Sz. i GKN.IV.6825.22.2012.I.Sz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-08-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.08.2012 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.7221/7/07 i GKN.IV.6821.2.3.2012.ISz. w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) położonych w Kielcach przy ulicach: Sieje Dąbrowa i Wrzosowej stanowiących własność Gminy Kielce.

2012-09-05

Zawiadomienie o wyborze oferty

sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.7221/7/07 i GKN.IV.6821.2.3.2012.ISz. w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) położonych w Kielcach przy ulicach: Sieje Dąbrowa i Wrzosowej stanowiących własność Gminy Kielce.

2012-09-05

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.20.2012.I.Sz. i GKN.IV.6825.22.2012.I.Sz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-09-07

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.09.2012 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.20.2012.I.Sz. i GKN.IV.6825.22.2012.I.Sz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)