Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-06-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębu ewidencyjnego Secemin, gm. Secemin.

2014-07-01

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjno - szkoleniowego w ramach projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.

2014-07-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych we Włoszczowie obręb 06 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Nr 4122/2 o pow. 0,4475 ha stanowiąca własność Powiatu Włoszczowskiego,

 Nr 4228 o pow. 0,3753 ha stanowiąca własność osoby fizycznej,

2014-07-04

Zapytanie ofertowe

Dot: Wykonania rynien i rur spustowych wraz z opierzeniem gzymsów i drobnymi naprawami elewacji na budynku szkoły I  Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie , ul.Wiśniowa 12.

2014-07-09

Zapytanie ofertowe

Dot:  Wykonania trybun wraz z kostką brukową przy boisku „ORLIK 2012”w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23,  29-100 Włoszczowa

2014-07-11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na organizowanie wyjazdu rehabilitacyjno – szkoleniowego w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”
2014-07-16

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28 przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2014-07-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działek gruntu wg stanu z dnia zwrotu oraz z dnia wywłaszczenia, położonych we Włoszczowie obręb 06 przy ul. Ogrodowej oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 621818 i Nr 6218/17.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)