Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-10-19

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011”

2010-10-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19.10.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej wydzielenia z 15 działek ewidencyjnych położonych w Wałkonowach Górnych, gm. Secemin części gruntu zajętego pod pas drogowy drogi publicznej – powiatowej, stanowiącą działkę nr 99 o pow. 0,39 ha na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) – do aktualizacji ewidencji gruntów.

2010-10-25

Informacja o wyborze oferty

„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011  - Zadanie nr 3, 7 „

2010-10-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„ Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP we Włoszczowie”

2010-11-02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę transportem własnym GROSZKU ENERGETYCZNEGO w ilości 30 ton do kotłowni własnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie

2010-11-10

Zapytanie ofertowe

na dostawę i montaż regałów przesuwnych w archiwum budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

2010-11-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 08.11.2010

na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) położonej w Seceminie obręb 13, gm. Secemin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1101/1 o pow. 0,56 ha stanowiącej własność Gminy Secemin zgodnie księgą wieczystą Nr 42129.

2010-11-12

ZAPYTANIE OFERTOWE-Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dn. 10.11.2010 r.

na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) położonej w Kluczycach obręb 7 gm. Secemin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1.195, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.

2010-11-22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę transportem własnym GROSZKU ENERGETYCZNEGO w ilości 100 ton do kotłowni własnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie
2010-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23.11.2010

na dostawę plotera do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.
2010-11-26

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę i montaż regałów przesuwanych w archiwum budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
2010-11-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25.11.2010 r.

na wykonanie opinii określającej średnią wartość za 1m 2 gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe na terenie powiatu włoszczowskiego w poszczególnych gminach tj.: Włoszczowa, Krasocin, Kluczewsko, Secemin i w mieście Włoszczowa stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego. Powyższa wartość gruntów niezbędna jest do ewidencji księgowej.

2010-12-10

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek, tonerów do drukarek i kserokopiarek.

2011-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T odcinek Krasocin-Wola Świdzińska.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)