Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2008-12-23

Informacja o wyborze oferty

na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na części terenu gminy Włoszczowa tj. obręby geodezyjne: Danków Mały, Jamskie, Jeżowice, Konieczno, Ludwinów, Łachów, Międzylesie, Motyczno, Wola Wiśniowa

2009-02-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę samochodu osobowego
2009-02-04

Przetarg nieograniczony

Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o łącznej dł. 1,9 km

2009-02-05

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 03.02.2009

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działki położonej przy ul. Panoramicznej w Kielcach
2009-02-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 03.02.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działek położonych w Sułkowie, gm. Krasocin niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów
w zakresie wykazania gruntu zalesionego
2009-02-05

Przetarg nieograniczony

Przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice-Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km.
2009-02-16

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16.02.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów odnośnie działek położonych na terenie obrębu Kluczewsko, gm. Kluczewsko.

2009-02-16

Przetarg nieograniczony

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa-Ludwinów-Bebelno

2009-02-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23.02.2009 r.

na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej działek nr 428 i 429 położonych w obrębie KRASÓW gm. Radków.
2009-02-26

Informacja o wyborze oferty

na dostawę Groszku EKO do kotłowni ZSP Nr 2 we Włoszczowie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)