Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-04-23

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa

ogłasza w dniu 27.04.2016r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

2016-04-28

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.04.2016 r.

Na wykonania pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność powiatu Włoszczowskiego oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2016-05-05

Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra – budowa chodnika"

2016-05-11

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność powiatu włoszczowskiego oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2016-05-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno".

2016-05-20

Zapytanie ofertowe

Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 lipca 2018r. (do umownego terminu prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu) tj. przez okres 25 miesięcy. 

2016-05-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.05.2016 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 326/1 i 545/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.449.2015.BK.

2016-05-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.05.2016 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 2323/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 w mieście Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.450.2015.BK.

2016-05-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.05.2016 r.

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 3241/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 w mieście Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.41.2016.BK.

2016-05-25

Zaproszenie do skladania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe dróg  powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

2016-05-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T  w miejscowości Konieczno”.

2016-05-27

ZAPYTANIE OFERTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.05.2016 r

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

2016-05-27

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.05.2016 r.

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 1082, 1248, 1249 i 1340 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 w mieście Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.172.2016.BK.

2016-05-30

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T  w miejscowości Konieczno”

2016-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Gruszczyn


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)