Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-12-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją rejestru cen i wartości nieruchomości w 2016 r.

2016-01-04

Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty

Opróżnianie koszy ulicznych na drogach powiatowych

2016-01-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją rejestru cen i wartości nieruchomości w 2016 r.

2016-01-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Praca geodezyjna polegająca na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewid. gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2016r. do PZGiK operatów technicznych dot. aktualizacji mapy zas., a w szczególności opracowań map do celów proj., geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.

2016-01-26

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0239 T w miejscowości Tarnawa Góra od km 1+324 do km 2+254

2016-02-19

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km.

2016-02-19

Przetarg pisemny (ofertowy)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 19.02.2016r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

2016-02-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2016-02-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 18.02.2016 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności  nieruchomości  i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej we Włoszczowie ob. 01 oznaczonej jako działki: Nr 2349 o pow. 1,8828 ha, Nr 2350 o pow. 0,1644 i Nr 2351/1 o pow. 0,0399 ha niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6825.13.2015.

2016-03-01

Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków”

2016-03-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie ob. 01 oznaczonej jako działki: Nr 2349 o pow. 1,8828 ha, Nr 2350 o pow. 0,1644 i Nr 2351/1 o pow. 0,0399 ha niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6825.13.2015.

2016-03-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina - Piaski, Marchocice - Secemin, Kossów - Chycza.

 

2016-03-08

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 07.03.2016 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.
Projekt podziału opracowywany jest w związku z koniecznością wydzielenia działek przekazywanych przez Gminę Włoszczowa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego.


 

2016-03-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.
Projekt podziału opracowywany jest w związku z koniecznością wydzielenia działek przekazywanych przez Gminę Włoszczowa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego.

 

2016-03-18

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 18.03.2016r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)