Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2008-04-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T odc. Kluczewsko – Rudka”

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odc.  Miny  – Żelisławiczki”

2008-05-12

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0252 T Bobrowniki – Pilczyca – Komorniki – Rudka, odcinek Bobrowniki.

2008-05-12

Przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zapleczem techniczno-magazynowym na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  we Włoszczowie  przy ul. Koniecpolskiej 42”


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)