Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-10-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sporządzenie 13 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową niżej opisanych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

2012-10-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.10.2012 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, obejmującej łącznie 97 działek ewidencyjnych służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną, powiatową Nr 0254 T  p/n Piaski – Łapczyna Wola - Młynek, będącą do dnia 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, na odcinku 2,4 km przebiegającym przez obręb geodezyjny Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2012-10-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.10.2012 r.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów dla gminy SECEMIN, obręb: Bichniów 02 i Wola Czaryska 16.

2012-11-02

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.11.2012 r.

Na dokonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego obejmującego łącznie 149 działek ewidencyjnych na odcinku 4,2 km przebiegającym przez obręb geodezyjny Karolinów i Mieczyn gm. Krasocin oraz skompletowaniu dokumentacji prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę publiczną, powiatową Nr 0266T  p/n Rogalów – Karolinów.

2012-11-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 12 „BIEGANÓW”.

2012-11-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 66 „KRZEPIN”.

2012-11-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2012r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 26 „DOBRA ZIEMSKIE MĘKARZÓW”.

2012-11-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 140 „SECEMIN”.

2012-11-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 360 „DOBRA STANOWISKA”.

2012-11-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, obejmującej łącznie 97 działek ewidencyjnych służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną, powiatową Nr 0254 T  p/n Piaski – Łapczyna Wola - Młynek, będącą do dnia 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, na odcinku 2,4 km przebiegającym przez obręb geodezyjny Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2012-11-14

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego obejmującego łącznie 149 działek ewidencyjnych na odcinku 4,2 km przebiegającym przez obręb geodezyjny Karolinów i Mieczyn gm. Krasocin oraz skompletowaniu dokumentacji prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0266 T p/n Rogalów-Karolinów  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)