Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.04.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 09 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 5097/11 o pow. 0,1018 ha, niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.04.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bukowie, gm. Krasocin stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 298/67 o pow. 0,0090 ha, niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.04.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bukowie, gm. Krasocin stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 371/15 o pow. 1,2373 ha, niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE-Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.04.2012 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do prowadzonego postępowania Znak: GKN.III. 6620.1.134.2011.MK o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów obrębu Ciemiętniki, gm. Kluczewsko polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów przebiegu granic działek Nr: 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 452/3, 452/2, 452/5, 452/6, 453/1, 453/2 oraz ich powierzchni zgodnie ze stanem prawnym. 

2012-05-21

Przetarg nieograniczony

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz wyjazdów rehabilitacyjno - szkoleniowych i szkoleniowego w ramach projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)