Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.04.2009

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działek gruntu położonych w Kielcach.
2009-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.04.2009

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie.
2009-05-05

Zapytanie ofertowe Zarządu Powiatu z dnia 05.05.2009 r.

na zakup oraz dostawę serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
2009-05-07

Informacja o wyborze oferty

„ Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0230 T  w miejscowości Żelisławice w km od 2+205 do  km 3+000, długości 795m  mb ”.

2009-05-07

Informacja o wyborze oferty

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odc. Włoszczowa-Konieczno”

2009-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13.05.2009

na wykonanie mapy sytuacyjnej niezbędnej do sprawy IC 28/09 o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2009-05-18

Informacja o wyborze oferty

„ Wykonanie poszerzenia na drodze powiatowej nr 0232 T  Kuczków – Wolica odcinek długości 1342 mb od km 0+000 do km 1+342 ”.

2009-05-18

Informacja o wyborze oferty

„ Wykonanie nawierzchni bitumicznej i  chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0246 T  Kurzelów – Jeżowice odcinek długości 294 mb ”.

2009-05-22

ZAWIADOMIENIE

„Remont przełomów na drodze powiatowej nr 0263 T Lipie II-Gruszczyn – Cieśle – Małogoszcz w miejscowości Cieśle ”

2009-05-25

Informacja o wyborze oferty

na przebudowę  dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska -Gruszczyn  na odcinku  długości 4,6 km

2009-05-26

Informacja o wyborze oferty

na dostawę Groszku EKO do kotłowni ZSP Nr 2 we Włoszczowie
2009-06-05

Przetarg nieograniczony

na prace geodezyjne
2009-06-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 08.06.2009

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości  położonej w obrębie Kolonia Mrowina, gm. Kluczewsko.

2009-06-16

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin- Niwiska- Gruszczyn na odcinku długości  4,6 km ”

2009-06-18

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Zadanie II - Wydzielenie działek gruntu zajętych pod drogi publiczne (z utrwaleniem znakami trwałymi punktów granicznych działek zajętych pod drogę).

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)