Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-07-30

Przetarg nieograniczony

na wyłożenie wykładzin w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 wraz z przygotowaniem podłoża.

2009-07-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.07.2009

na wykonanie aktualizacji użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntu w działce nr 2002/5 położonej w Kielcach ob. 0007 przy ul. Witosa.
2009-07-31

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.07.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia księgi wieczystej na nieruchomość Skarbu Państwa wykazaną w księdze hipotecznej Nr 136 „Dobra Ziemskie – Czaryż” z przyległościami Wola Czaryska.

2009-07-31

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.07.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia księgi wieczystej na nieruchomość Skarbu Państwa wykazaną w księdze hipotecznej Nr 594 „Dobra Ziemskie – Ludynia Dwór”.

2009-08-07

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 06.08.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działki nr 121 o powierzchni 0,39 ha położonej na terenie wsi Skorków gm. Krasocin niezbędnej do aktualizacji ewidencji  gruntów (z pomiarem na gruncie).

2009-08-12

Informacja o wyborze oferty

Na wykonanie poszerzenia i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków

2009-08-24

Informacja o wyborze oferty

na wyłożenie wykładzin w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
2009-08-31

Informacja o wyborze oferty

Remont parkingu przy szpitalu we Włoszczowie 2032 m2
2009-09-02

Informacja o wyborze oferty

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 910 000 zł.

2009-09-02

Zapytanie ofertowe Zarządu Powiatu Włoszczowskiego GKN.II.3431-40/09 z dnia 01.09.2009 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wpisów w księgach wieczystych KW 37547 i KW 48397 nieruchomości położonych we wsi Zabrodzie gm. Kluczewsko

2009-09-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.09.2009 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej odnośnie działki nr 417 o powierzchni 7,78 ha położonej w Rzewuszycach, gm. Kluczewsko.
2009-09-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.09.2009 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działki nr 121 o powierzchni 0,39 ha położonej na terenie wsi Skorków gm. Krasocin niezbędnej do aktualizacji ewidencji  gruntów (z pomiarem na gruncie).

2009-09-16

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14.09.2009

na założenie i uruchomienie rejestru ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa dla obszaru powiatu włoszczowskiego prowadzonego w systemie MIENIE.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)