Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-04-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.04.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu w operacie ewidencyjnym zgodnych ze stanem prawnym, faktycznym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi granic działek ewidencyjnych 1.197, 1.198 i 1.199 położonych w obrębie Kluczyce gminy Secemin. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.2.2014.  

2014-04-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.04.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 4460 położonej w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.6.2014.MK zmierzającym do ujawnienia w ewidencji gruntów działek zgodnych z obowiązująca definicją prawną działki ewidencyjnej.

2014-04-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.04.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu nie wykazanej dotąd działki stanowiącej drogę dojazdową położoną na granicy obrębów ewidencyjnych Januszewice i Jakubowice gminy Kuczewsko, położonej na granicy z działkami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1 i 497 z obrębu Januszewice i działkami 1, 2, 3, 4, 5, 6/3, 7/5, 8, 9, 10, 11/4, 11/6, 12, 13, 14, 15/2, 15/1, 8/2, 19/1, 20/1, 22, 23/2, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30/1, 31/1, 33/1, 34, 35, 36, 37/1, 40/2, 41, 42, 43/2, 44/1 z obrębu Jakubowice. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.152.2012.  

2014-04-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy.

2014-04-29

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działek nr 61, 33 i 49 położonych w obrębie ewidencyjnym Brygidów gminy Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.15.2014.MK.  
2014-04-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.04.2014 r

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działek nr 61, 33 i 49 położonych w obrębie ewidencyjnym Brygidów gminy Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.15.2014.MK.  

2014-05-07

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu nie wykazanej dotąd działki stanowiącej drogę dojazdową położoną na granicy obrębów ewidencyjnych Januszewice i Jakubowice gminy Kuczewsko, położonej na granicy z działkami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1 i 497 z obrębu Januszewice i działkami 1, 2, 3, 4, 5, 6/3, 7/5, 8, 9, 10, 11/4, 11/6, 12, 13, 14, 15/2, 15/1, 8/2, 19/1, 20/1, 22, 23/2, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30/1, 31/1, 33/1, 34, 35, 36, 37/1, 40/2, 41, 42, 43/2, 44/1 z obrębu Jakubowice. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.152.2012. 
2014-05-07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 4460 położonej w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.6.2014.MK zmierzającym do ujawnienia w ewidencji gruntów działek zgodnych z obowiązująca definicją prawną działki ewidencyjnej.
2014-05-08

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu w operacie ewidencyjnym zgodnych ze stanem prawnym, faktycznym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi granic działek ewidencyjnych 1.197, 1.198 i 1.199 położonych w obrębie Kluczyce gminy Secemin. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.2.2014
2014-05-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu w operacie ewidencyjnym zgodnych ze stanem prawnym, faktycznym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi granic działek ewidencyjnych 1.197, 1.198 i 1.199 położonych w obrębie Kluczyce gminy Secemin.Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.2.2014.  

2014-05-12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działek nr 61, 33 i 49 położonych w obrębie ewidencyjnym Brygidów gminy Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.15.2014.MK. 
2014-05-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.05.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu nie wykazanej dotąd działki stanowiącej drogę dojazdową położoną na granicy obrębów ewidencyjnych Januszewice i Jakubowice gminy Kuczewsko.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)