Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-04-04

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod rozbudowę dróg gminnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w ul. Góral i Zachodniej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

2013-04-11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Włoszczowski informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych” – ogłoszone w biuletynie zamówień Publicznych na portalu Urzędu zamówień Publicznych pod numerem 115114-2013.

2013-04-15

Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych

Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych.

2013-04-18

Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych

Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych.

2013-04-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.04.2013 r.

Zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na sporządzenie czterech operatów szacunkowych.

2013-04-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.04.2013 r.

Zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na wykonanie mapy do celów prawnych niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego Znak: GKN.III.6630.1.27.2013.MK dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 1343 i 1341/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Oleszno, gm. Krasocin.

2013-04-26

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.04.2013 r.

Zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na sporządzenie trzech operatów szacunkowych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)