Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-04-08

Informacja o wyborze oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów na 11 obrębach gminy Krasocin.

2009-04-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0254 T Piaski– Łapczyna Wola- Młynek, odc. dł. 650 mb od km 3+445 do km 4+095 ”

2009-04-09

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km"
2009-04-09

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:"Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o łącznej dł. 1,9 km"
2009-04-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 09.04.2009

na wykonanie projektu podziału działki Nr 2002/5 o pow. 2,0230 ha położonej w Kielcach przy ul. Witosa.
2009-04-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14.04.2009

na wykonanie dwóch dokumentacji geodezyjno-kartograficznych odnośnie działek:

1) nr 363/1 o powierzchni 3,24 ha położonej w Stanowiskach, gm. Kluczewsko,

2) nr 82 o powierzchni 0,79 ha położonej w Kluczewsku, gm. Kluczewsko
2009-04-16

Informacja o wyborze oferty

„Przebudowa chodnika dla pieszych przy ulicy 1-go Maja we Włoszczowie długości 103 mb”

2009-04-22

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21.04.2009

na wykonanie przekwalifikowania użytków rolnych na leśne - aktualizacja użytków rolnych zalesionych w 2005 r. na terenie powiatu włoszczowskiego w ramach działania 5 PROW „Zalesianie gruntów rolnych”.

2009-04-24

Przetarg nieograniczony

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odc. Włoszczowa-Konieczno
2009-04-24

Przetarg nieograniczony

na przebudowę dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin - Niwiska -Gruszczyn na odcinku długości 4,6 km.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)