Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-09-05

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów dla gminy KRASOCIN, obręby: Bukowa, Chotów, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś, Kuzki Belina, Oleszno.
2011-09-07

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 07.09.2011 r.

na wykonanie pracy geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i zmiany wpisów w księdze wieczystej dotyczącej działek Nr: 426 o pow. 0,04 ha, 427/5 o pow. 0,01ha oraz działki Nr 427/4 o pow. 0,0232ha położonej w terenach zamkniętych – PKP. Powyższe działki znajdują się na terenie obrębu Motyczno, gm. Włoszczowa.

2011-09-07

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.09.2011 r.

na wykonanie 36 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nw. nieruchomości z terenu powiatu włoszczowskiego niezbędnych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.    

2011-09-14

ZAPYTANIE OFERTOWE-Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.09.2011 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego o wprowadzenie zamian w ewidencji gruntów obręb Świdno Gm. Krasocin polegających na doprowadzeniu do zgodności ze stanem prawnym zapisów części kartograficznej operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów faktycznego przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 4319 i 4321 zgodnie ze stanem opisanym w uzasadnieniu decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 22.10.1982 roku oraz w księgach wieczystych.

2011-09-16

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 14.09.2011 r.

Aktualizacja treści zasadniczej mapy hybrydowej (rastrowo-wektorowej) prowadzonej w systemie informatycznym EWMAPA na podstawie jednostkowych dokumentacji geodezyjno-kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z włączeniem pomierzonych budynków do bazy obiektowej w części kartograficznej, z uzupełnieniem warstw tematycznych numerycznej mapy przeglądowej ZUDP na podstawie uzgodnionych projektów sieci i przyłączy.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)