Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-06-04

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie wyznaczenie w terenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz sporządzenie związanej z tym dokumentacji geodezyjnej w zakresie całej działki oznaczonej numerem 944/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko, będącej we własności Skarbu Państwa. 
2014-06-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.06.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie wyznaczenie w terenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz sporządzenie związanej z tym dokumentacji geodezyjnej w zakresie całej działki oznaczonej numerem 944/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko, będącej we własności Skarbu Państwa. 
2014-06-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębu ewidencyjnego Secemin, gm. Secemin.

2014-06-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Włoszczowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
2014-06-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - II etap.
2014-06-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjno – szkoleniowego w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”
2014-06-16

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjno – szkoleniowego w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”.

2014-06-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie wyznaczenie w terenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz sporządzenie związanej z tym dokumentacji geodezyjnej w zakresie całej działki oznaczonej numerem 944/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko, będącej we własności Skarbu Państwa.
2014-06-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 18.06.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych we Włoszczowie obręb 06 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Nr 4122/2 o pow. 0,4475 ha stanowiąca własność Powiatu Włoszczowskiego,

 Nr 4228 o pow. 0,3753 ha stanowiąca własność osoby fizycznej,


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)