Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-08-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych we Włoszczowie:

- obręb 008 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4189 o pow. 0,2669 ha stanowiąca własność Powiatu Włoszczowskiego,

- obręb 006 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4057 o pow. 0,1719 ha stanowiąca własność osoby fizycznej.

2015-08-24

OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Skarb Państwa – Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie obręb 09.

2015-08-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 604 o pow. 1,46 ha położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.1.18.2015 w sprawie uznania nieruchomości za mienie gminne.
2015-08-28

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.08.2015 r.

Na sporządzenie czterech operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowie obręb 03, dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi gminnej ul. Konopnicka we Włoszczowie zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.).

2015-08-28

ZAPYTANIE OFERTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.08.2015 r.

Na dokonanie czynności przeniesienia do postaci cyfrowej (skanowania) i archiwizacji przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej nazywanego pzgik) prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych oraz włączenie zarchiwizowanej dokumentacji do systemu zarządzania materiałami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2015-08-28

ZAPYTANIE OFERTOWE

na ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.

2015-09-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa chodnika na ul. Sobieskiego od ul. Głowackiego do ul. Reja we Włoszczowie

2015-09-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie czterech operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowie obręb 03, dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi gminnej ul. Konopnicka we Włoszczowie zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.).
2015-09-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na dokonanie czynności przeniesienia do postaci cyfrowej (skanowania) i archiwizacji przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej nazywanego pzgik) prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych oraz włączenie zarchiwizowanej dokumentacji do systemu zarządzania materiałami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2015-09-21

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

na ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.
2015-09-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.09.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0248T p/n Gościęcin – Bór - Silpia Mała - gr. woj. świętokrzyskiego – (Kuźnica Grodziska), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Silpia Duża gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2015-09-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.09.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0248T p/n Gościęcin – Bór - Silpia Mała - gr. woj. świętokrzyskiego – (Kuźnica Grodziska), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Gościencin gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2015-09-28

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 13, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ) ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

2015-09-30

Zaproszenie do skladania ofert

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola - Damiany

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)