Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-10-06

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika i sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa

ogłasza w dniu 05.10.2015r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika i sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem

2015-10-07

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Katy do skrzyżowania z dr. pow. Nr 0229T
2015-10-08

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP
 we Włoszczowie
2015-10-08

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Włoszczowa

2015-10-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0248T p/n Gościęcin – Bór - Silpia Mała - gr. woj. świętokrzyskiego – (Kuźnica Grodziska), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Silpia Duża gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2015-10-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0248T p/n Gościęcin – Bór - Silpia Mała - gr. woj. świętokrzyskiego – (Kuźnica Grodziska), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Gościencin gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.
2015-10-09

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł.

2015-10-13

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0227 T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Dąbie – Oksa- Etap I zadania:  od km 12+915 do km 14+715
2015-10-22

Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244 T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z dr. pow. Nr 0229 T

2015-10-22

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 22.10.2015r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2015-10-28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł.

2015-10-29

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie”
2015-11-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP we Włoszczowie
2015-11-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Włoszczowa
2015-11-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.11.2015 r.

Na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań administracyjnych związanych z potwierdzeniem nabycia własności przez zarządcę drogi publicznej działek zajętych pod pasy drogowe na dzień 31.12.1998 r. (w trybie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) – art.73) oraz do przeprowadzenia postępowań sądowych dotyczących nabycia własności działek zajętych pod drogi publiczne w drodze zasiedzenia.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)