Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-05-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

GKN.V.272.13.2013.BG

na sporządzenie czterech operatów szacunkowych.

2013-05-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T.

2013-05-15

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie trzech operatów szacunkowych
2013-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont grobli czołowej zbiornika wodnego Biadaszek.

2013-05-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych”.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)