Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-10-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych dla zadań pod nazwą:

1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T odc. Kurzelów-Komparzów"

2. "Przebudowa ulicy 1-go Maja, Koniecpolskiej, Głowackiego we Włoszczowie"

2014-10-10

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy Znak: GKN.IV.6845.2.5.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

2014-10-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - III etap wraz z modernizacją przewodów kominowych.

2014-10-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych dla zadań pod nazwą:

1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T odc. Kurzelów-Komparzów"

2. "Przebudowa ulicy 1-go Maja, Koniecpolskiej, Głowackiego we Włoszczowie"

2014-10-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.10.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciemiętnikach, gm. Kluczewsko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 450/3 o pow. 0,63 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.3.7.2014 i wydania decyzji w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 z późn. zm.)

2014-10-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.10.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.

2014-10-24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do celów zamiany nieruchomości.
2014-10-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.

2014-11-07

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.
2014-11-07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciemiętnikach, gm. Kluczewsko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 450/3 o pow. 0,63 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.3.7.2014 i wydania decyzji w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 z późn. zm.)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)