Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-12-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej zmierzającej do aktualizacji ewidencji gruntów na obszarze obrębu ewidencyjnego Dzierzgów gminy Radków objętym postępowaniem scaleniowo-wymiennym

2013-12-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro na świadczenie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

2014-01-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w art. 4 pkt. 1a ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 oraz pkt. 1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2014 r do PZGiK operatów technicznych z asortymentu aktualizacja mapy zasadniczej, opracowanie map do celów projektowych.

2014-01-27

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.01.2014 r.

na dokonywanie kontroli dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837)

2014-01-27

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.01.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania Znak:   GKN.IV.6852.1.7.2013 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 418/1 położonej w obrębie Czaryż gm. Secemin oraz za szkody powstałe na skutek czynności związanych z konserwacją (eksploatacją) przewodów i urządzeń linii elektroenergetycznej 15 kV Szczekociny – Secemin biegnących nad nieruchomością.

2014-01-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.01.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. u. Nr 102, poz. 651 ze zm.) określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4620/19 o pow. 0,1321 ha położonej we Włoszczowie obręb 09 niezbędnego do prowadzonego postępowania Znak:GKN.IV.6810.4.12.2012 w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)