Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-09-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Pilczyca, Rączki, Stanowiska, Zalesie, gm. Kluczewsko.

2014-09-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie mapy do celów prawnych i wykazu zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działki nr 2842/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 04 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.16.2014.MK. 
2014-09-19

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.09.2014r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2014-09-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.09.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy znak: GKN.IV.6845.2.5.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

2014-10-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - III etap wraz z modernizacją przewodów kominowych.

2014-10-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem  platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

2014-10-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.10.2014 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do celów zamiany nieruchomości.

2014-10-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.10.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)