Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-11-07

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330 o numerze rejestracyjnym KIL 357K , rok produkcji 1984r.

2014-11-07

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330 o numerze rejestracyjnym TLW N388 , rok produkcji 1987r.
2014-11-07

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu Żuk FS LUBLIN

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu Żuk FS LUBLIN o numerze rejestracyjnym TLW C795, rok produkcji 1993
2014-11-10

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

2014-11-10

OGŁOSZENIE - o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego położonych we Włoszczowie obręb 08.

2014-11-25

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb 06.

2014-11-26

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i wnoszenie  zamawianych materiałów biurowychoraz tuszy i tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedzibyZamawiającego mieszczącej sie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

2014-11-26

Zapytanie ofertowe

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2014-11-27

Przetarg na sprzedaż samochodu Zuk FS LUBLIN

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu Zuk FS LUBLIN o numerze rejestracyjnym TLW C795, rok produkcji 1993.

2014-12-11

przetarg pisemny (ofertowy)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu Zuk FS LUBLIN o numerze rejestracyjnym TLW C795, rok produkcji 1993

2014-12-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.12.2014 r.

na dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 193 poz. 1287 ze zm.)

2014-12-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 4 i 10 oraz pkt. 1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2015 r. do PZGiK operatów technicznych z asortymentów dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych.

2014-12-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej operatu ewidencyjnego prowadzonego dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją rejestru cen i wartości nieruchomości w 2015 r.

2015-01-08

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu Żuk FS LUBLIN

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu Zuk FS LUBLIN o numerze rejestracyjnym TLW C795, rok produkcji 1993.

2015-01-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w  art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U.  Nr 193 poz. 1287 ze zm.) w 2015 r.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:52:26, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)