Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-10-11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją granic i oznaczeń konturów użytków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów dla części gminy SECEMIN, powiatu włoszczowskiego.  

2013-10-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie opracowania geodezyjnego i sporządzenia w związku z tym dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 371/17 położonej w obrębie BUKOWA gminy Krasocin.

2013-10-22

Ogłoszenie przetargu

Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej na potrzeby projektu pt. „Zawodowcy z Włoszczowy”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nr sprawy: ZP/1/2013.

2013-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0238T p/n Kossów - Chycza - (dr. woj. Nr 742), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręby geodezyjne Kossów i Chycza gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2013-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0233T p/n Secemin – Bichniów – Czaryż – Bałków - Dzierzgów, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinkach przebiegających przez obręby geodezyjne Bałków i Dzierzgów  gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2013-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową pn. ul. Kusocińskiego, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb geodezyjny 07 i 09  miasta Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.)

2013-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0231T p/n Secemin – Podgóry –Marchocice – Błonie – Bugaj – Żelisławiczki – Miny – gr. gm. Secemin – (dr. woj. Nr 786), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinkach przebiegających przez obręby geodezyjne Secemin i Żelisławiczki  gm. Secemin, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2013-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0229T p/n dr. woj. Nr 742 – Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno - Krzepin – Wałkonowy Górne – Wałkonowy Dolne – Ropocice – dr. woj. 786, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb geodezyjny Wałkonowy Górne gm. Secemin, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy

2013-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Nr 0237T p/n Moskorzew – Perzyny –Dzierzgów -Górki – Radków – Kossów – Kwilina - Chlewice, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb geodezyjny Radków  gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)