Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-02-28

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.02.2013 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.2.2.2012.KZ w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przeznaczonej do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) położonej w Kielcach obr. 0016 przy ulicy Panoramicznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 136/8 o pow.0,0052 ha stanowiącej współwłasność Gminy Kielce w 3896/4595 częściach i Skarbu Państwa 699/4595 częściach.

2013-03-05

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie sześciu operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

2013-03-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.2.2.2012.KZ w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przeznaczonej do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) położonej w Kielcach obr. 0016 przy ulicy Panoramicznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 136/8 o pow.0,0052 ha stanowiącej współwłasność Gminy Kielce w 3896/4595 częściach i Skarbu Państwa 699/4595 częściach.

2013-03-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.03.2013 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod rozbudowę dróg gminnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w ul. Góral i Zachodniej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.).


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)