Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2011-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T odcinek Dzierzgów - Radków.
2011-02-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 07.02.2011

Aktualizacja treści rastrowo-numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym EWMAPA na podstawie jednostkowych dokumentacji geodezyjno-kartograficznych z obrębów powiatu włoszczowskiego wraz z włączeniem zinwentaryzowanych budynków do bazy obiektowej i zmiany użytków gruntowych zarówno w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie EWOPIS
jak i w części kartograficznej prowadzonej w systemie EWMAPA.

2011-02-10

Informacja o wyborze oferty

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0258T odcinek Krasocin - Wola Świdzińska

2011-02-14

Przetarg nieograniczony

na najem lokalu użytkowego o pow. 4,79m2 w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na parterze pok.  Nr 111

2011-02-14

Informacja o wyborze oferty

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T odcinek Dzierzgów - Radków

2011-02-22

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usług:

1. załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego,

2. załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie powiatu włoszczowskiego.

2011-02-28

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T odc. Krasocin – Wola Świdzińska”


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)