Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2006-10-10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Bebelno-Krasów)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Bebelno-Krasów)

2006-10-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG (ULIC) POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG (ULIC) POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007

2006-10-20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej wartości 60.000 EURO - Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie w sezonie grzewczym 2006/2007

Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie w sezonie grzewczym 2006/2007

2006-11-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego

2006-12-08

Dostawa materiałów pędnych do Zarządu Dróg Powiatowych

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne poniżej wartości 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

2006-12-28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-"Dostawa materiałów pędnych do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa materiałów pędnych do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie"


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)