Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-07-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Pilczyca, Rączki, Stanowiska, Zalesie, gm. Kluczewsko.

2014-07-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.07.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu i ponownym podziale działek w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału działek oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.

2014-08-13

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28 przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2014-08-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek nr 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4 i 4111 położonych w obrębie 06 miasta Włoszczowa i ponownym podziale działek w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału działek oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)