Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-05-11

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T Miny - Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km”

2010-05-11

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno odcinek o długości 1,86 km”

2010-05-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno  odcinek  o długości 1,86 km

2010-05-12

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji  boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „„Moje boisko-Orlik 2012” przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

2010-05-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę transportem własnym groszku energetycznego w ilości 30 ton do kotłowni własnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie

2010-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14.05.2010

na wykonanie operatu szacunkowego.
2010-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych wraz z obsługą techniczno – logistyczną w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2010-05-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0240 T Moskorzew – Chebdzie w miejscowości Moskorzew  na  długości 500 mb od km 1+665 do km 2+165.

2010-05-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21.05.2010 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej służącej do aktualizacji ewidencji gruntów obrębu Psary Wieś, gm. Secemin oraz identyfikacji niżej wymienionych działek ewidencyjnych z działkami opisanymi w dokumentacji prawnej. Wykonanie ww dokumentacji obejmować będzie prace polowe i kameralne. 

2010-05-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

2010-05-27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych wraz z obsługą techniczno – logistyczną w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”

2010-05-27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0242 T Wola Czaryska – Ojsławice w miejscowości Wola Czaryska  na  długości 930 mb od km 1+430 do km 2+360”

2010-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego wraz z usługą szkoleniową w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.

2010-06-01

ZAPYTANIE OFERTOWE -Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31.05.2010

na wykonanie mapy sytuacyjnej z wykazem synchronizacyjnym dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 1413/4 o pow. 0,0195 ha i 1413/6 o pow. 0.3930 ha położonej w obrębie Łachów, gm. Włoszczowa.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)